TƯ DUY TÍCH CỰC MỞ RA CƠ HỘI THÀNH CÔNG TRONG THỜI ĐIỂM KHỦNG HOẢNG

 

 

Mấy ngày cuối tuần, giãn cách xã hội, đành ngồi nhà nhâm nhi cafe, bớt hối hả, nghĩ ngợi nhiều thứ. Thế nên là hôm nay, trong bài viết này, tôi chỉ liệt kê những điều mình thấy thực tế ngoài cuộc sống, những câu chuyện mà tôi nghĩ đâu đó nó sẽ là nguồn năng lượng tích cực cho nhiều người.

 

Một quán ăn trên đường Đồng Nai trong thời điểm đóng cửa theo quy định đã cho tiến hành chỉnh sửa trang trí lại quán. Tôi nghĩ khi nhà nước cho hoạt động trở lại thì quán đó lại càng thêm lợi thế, khi có 1 lợi điểm mới là không gian quán  được cải thiện tốt hơn xưa. Sẽ gây được cảm xúc tích cực từ khách hàng.
Vì chính sách doanh nghiệp phải đảm bảo an toàn khi tổ chức hoạt động trong mùa dịch, bạn tôi - một doanh nghiệp hoạt động về cơ khí đã có những điều chỉnh vô cùng hợp lý. Đầu tiên là sắp xếp nhân sự sao cho không gây tụ tập đông người như cơ chế đi 1 đường, thay đổi khung giờ làm việc của các bộ phận, bổ sung các thiết bị như tấm kính ngăn cách... và hướng dẫn chi tiết. Điều lợi là gì? Đó là nhân sự đi vào khuôn mẫu hơn, chấp hành tốt hơn...
Một khách hàng trong lĩnh vực môi trường mà tôi đang triển khai tư vấn thương hiệu. Chị chọn thời điểm này để có nhiều thời gian tập trung hơn khi phối hợp với đơn vị tư vấn để xây dựng một chiến lược thương hiệu tốt nhất cho doanh nghiệp mình. Tôi nghĩ với cách suy nghĩ và hành động này thì sau mùa dịch, doanh nghiệp đã có một hình ảnh thương hiệu mới hơn. Điều này sẽ làm cho niềm tin của nhân sự cao hơn về nơi mình làm việc. Còn đối tác thì sao nếu thấy doanh nghiệp có sự đầu tư bài bản, có chiến lược dài hạn?
Và giờ Phương nói đến tổ chức cộng đồng lớn hơn nhé. Ngay thời điểm khó khăn này, các hiệp hội không thể tổ chức hội họp kinh doanh thì BNI đã xây dựng ngay một chương trình họp online qua Zoom, tổ chức hướng dẫn chi tiết. Và kết quả là gì? Các doanh nghiệp hàng tuần vẫn trao đổi công việc cho nhau, vẫn mang lại hiệu quả kinh tế. Phương nhớ ngay chính Dynamic chapter nơi Phương sinh hoạt, có 1 tuần đã mang lại doanh số lên đến gần 10 tỷ, con số ngay khi bình thường cũng không dễ đạt được.
Nói các nơi rồi thì doanh nghiệp tôi như thế nào? Tôi chọn chia sẻ những câu chuyện tích cực mỗi ngày và đầu tuần là bài đào tạo cho toàn công ty. Tôi quan niệm càng đào tạo thì nhân sự sẽ tốt hơn và mang lại nhiều kết quả tốt cho doanh nghiệp và đối tác.

 

 

Trong mùa dịch, chúng ta vẫn thường nghe những tin tức về chuyện đóng cửa, dẹp tiệm, trả mặt bằng hàng ngày trên mặt báo, mỗi khi nghe đến cũng cảm thấy tụt mood, thương cảm. Vì thế, kể ra một số câu chuyện tích cực trên đây hy vọng nó sẽ là nguồn cảm hứng cho các anh chị trong khoảng thời gian khó khăn này. Tư duy tích cực là chìa khoá thành công của nhiều doanh nhân và lúc này, chúng ta cần nó hơn bao giờ hết.

 

Nếu có thể hãy chia sẻ với Phương, với cộng đồng tư duy tích cực và hành động của doanh nghiệp bạn nhé.

TƯ DUY TÍCH CỰC MỞ RA CƠ HỘI THÀNH CÔNG TRONG THỜI ĐIỂM KHỦNG HOẢNG

 

 

Mấy ngày cuối tuần, giãn cách xã hội, đành ngồi nhà nhâm nhi cafe, bớt hối hả, nghĩ ngợi nhiều thứ. Thế nên là hôm nay, trong bài viết này, tôi chỉ liệt kê những điều mình thấy thực tế ngoài cuộc sống, những câu chuyện mà tôi nghĩ đâu đó nó sẽ là nguồn năng lượng tích cực cho nhiều người.

 

Một quán ăn trên đường Đồng Nai trong thời điểm đóng cửa theo quy định đã cho tiến hành chỉnh sửa trang trí lại quán. Tôi nghĩ khi nhà nước cho hoạt động trở lại thì quán đó lại càng thêm lợi thế, khi có 1 lợi điểm mới là không gian quán được cải thiện tốt hơn xưa. Sẽ gây được cảm xúc tích cực từ khách hàng.
Vì chính sách doanh nghiệp phải đảm bảo an toàn khi tổ chức hoạt động trong mùa dịch, bạn tôi - một doanh nghiệp hoạt động về cơ khí đã có những điều chỉnh vô cùng hợp lý. Đầu tiên là sắp xếp nhân sự sao cho không gây tụ tập đông người như cơ chế đi 1 đường, thay đổi khung giờ làm việc của các bộ phận, bổ sung các thiết bị như tấm kính ngăn cách... và hướng dẫn chi tiết. Điều lợi là gì? Đó là nhân sự đi vào khuôn mẫu hơn, chấp hành tốt hơn...
Một khách hàng trong lĩnh vực môi trường mà tôi đang triển khai tư vấn thương hiệu. Chị chọn thời điểm này để có nhiều thời gian tập trung hơn khi phối hợp với đơn vị tư vấn để xây dựng một chiến lược thương hiệu tốt nhất cho doanh nghiệp mình. Tôi nghĩ với cách suy nghĩ và hành động này thì sau mùa dịch, doanh nghiệp đã có một hình ảnh thương hiệu mới hơn. Điều này sẽ làm cho niềm tin của nhân sự cao hơn về nơi mình làm việc. Còn đối tác thì sao nếu thấy doanh nghiệp có sự đầu tư bài bản, có chiến lược dài hạn?
Và giờ Phương nói đến tổ chức cộng đồng lớn hơn nhé. Ngay thời điểm khó khăn này, các hiệp hội không thể tổ chức hội họp kinh doanh thì BNI đã xây dựng ngay một chương trình họp online qua Zoom, tổ chức hướng dẫn chi tiết. Và kết quả là gì? Các doanh nghiệp hàng tuần vẫn trao đổi công việc cho nhau, vẫn mang lại hiệu quả kinh tế. Phương nhớ ngay chính Dynamic chapter nơi Phương sinh hoạt, có 1 tuần đã mang lại doanh số lên đến gần 10 tỷ, con số ngay khi bình thường cũng không dễ đạt được.
Nói các nơi rồi thì doanh nghiệp tôi như thế nào? Tôi chọn chia sẻ những câu chuyện tích cực mỗi ngày và đầu tuần là bài đào tạo cho toàn công ty. Tôi quan niệm càng đào tạo thì nhân sự sẽ tốt hơn và mang lại nhiều kết quả tốt cho doanh nghiệp và đối tác.

 

 

Trong mùa dịch, chúng ta vẫn thường nghe những tin tức về chuyện đóng cửa, dẹp tiệm, trả mặt bằng hàng ngày trên mặt báo, mỗi khi nghe đến cũng cảm thấy tụt mood, thương cảm. Vì thế, kể ra một số câu chuyện tích cực trên đây hy vọng nó sẽ là nguồn cảm hứng cho các anh chị trong khoảng thời gian khó khăn này. Tư duy tích cực là chìa khoá thành công của nhiều doanh nhân và lúc này, chúng ta cần nó hơn bao giờ hết.

 

Nếu có thể hãy chia sẻ với Phương, với cộng đồng tư duy tích cực và hành động của doanh nghiệp bạn nhé.

TƯ DUY TÍCH CỰC MỞ RA CƠ HỘI THÀNH CÔNG TRONG THỜI ĐIỂM KHỦNG HOẢNG

 

 

Mấy ngày cuối tuần, giãn cách xã hội, đành ngồi nhà nhâm nhi cafe, bớt hối hả, nghĩ ngợi nhiều thứ. Thế nên là hôm nay, trong bài viết này, tôi chỉ liệt kê những điều mình thấy thực tế ngoài cuộc sống, những câu chuyện mà tôi nghĩ đâu đó nó sẽ là nguồn năng lượng tích cực cho nhiều người.

 

 

 

 

Một quán ăn trên đường Đồng Nai trong thời điểm đóng cửa theo quy định đã cho tiến hành chỉnh sửa trang trí lại quán. Tôi nghĩ khi nhà nước cho hoạt động trở lại thì quán đó lại càng thêm lợi thế, khi có 1 lợi điểm mới là không gian quán được cải thiện tốt hơn xưa. Sẽ gây được cảm xúc tích cực từ khách hàng.

 

 

 

Vì chính sách doanh nghiệp phải đảm bảo an toàn khi tổ chức hoạt động trong mùa dịch, bạn tôi - một doanh nghiệp hoạt động về cơ khí đã có những điều chỉnh vô cùng hợp lý. Đầu tiên là sắp xếp nhân sự sao cho không gây tụ tập đông người như cơ chế đi 1 đường, thay đổi khung giờ làm việc của các bộ phận, bổ sung các thiết bị như tấm kính ngăn cách... và hướng dẫn chi tiết. Điều lợi là gì? Đó là nhân sự đi vào khuôn mẫu hơn, chấp hành tốt hơn...

 

 


Một khách hàng trong lĩnh vực môi trường mà tôi đang triển khai tư vấn thương hiệu. Chị chọn thời điểm này để có nhiều thời gian tập trung hơn khi phối hợp với đơn vị tư vấn để xây dựng một chiến lược thương hiệu tốt nhất cho doanh nghiệp mình. Tôi nghĩ với cách suy nghĩ và hành động này thì sau mùa dịch, doanh nghiệp đã có một hình ảnh thương hiệu mới hơn. Điều này sẽ làm cho niềm tin của nhân sự cao hơn về nơi mình làm việc. Còn đối tác thì sao nếu thấy doanh nghiệp có sự đầu tư bài bản, có chiến lược dài hạn?

 

 


Và giờ Phương nói đến tổ chức cộng đồng lớn hơn nhé. Ngay thời điểm khó khăn này, các hiệp hội không thể tổ chức hội họp kinh doanh thì BNI đã xây dựng ngay một chương trình họp online qua Zoom, tổ chức hướng dẫn chi tiết. Và kết quả là gì? Các doanh nghiệp hàng tuần vẫn trao đổi công việc cho nhau, vẫn mang lại hiệu quả kinh tế. Phương nhớ ngay chính Dynamic chapter nơi Phương sinh hoạt, có 1 tuần đã mang lại doanh số lên đến gần 10 tỷ, con số ngay khi bình thường cũng không dễ đạt được.

 

 


Nói các nơi rồi thì doanh nghiệp tôi như thế nào? Tôi chọn chia sẻ những câu chuyện tích cực mỗi ngày và đầu tuần là bài đào tạo cho toàn công ty. Tôi quan niệm càng đào tạo thì nhân sự sẽ tốt hơn và mang lại nhiều kết quả tốt cho doanh nghiệp và đối tác.

 

 

 

Trong mùa dịch, chúng ta vẫn thường nghe những tin tức về chuyện đóng cửa, dẹp tiệm, trả mặt bằng hàng ngày trên mặt báo, mỗi khi nghe đến cũng cảm thấy tụt mood, thương cảm. Vì thế, kể ra một số câu chuyện tích cực trên đây hy vọng nó sẽ là nguồn cảm hứng cho các anh chị trong khoảng thời gian khó khăn này. Tư duy tích cực là chìa khoá thành công của nhiều doanh nhân và lúc này, chúng ta cần nó hơn bao giờ hết.

 

Nếu có thể hãy chia sẻ với Phương, với cộng đồng tư duy tích cực và hành động của doanh nghiệp bạn nhé.

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

09777 44499

Khi xem đến đây, có lẽ bạn cũng đã có những quan tâm nhất định đối với MondiaL. Vì thế, nếu có bất kỳ thắc mắc về định vị thương hiệu, thiết kế thương hiệu, hãy liên hệ với ngay với chúng tôi bằng cách gọi đến Hotline, hoặc điền nhu cầu của bạn vào form bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi sớm nhất có thể cho bạn.

Bạn có hẹn cùng Công ty thiết kế MondiaL?

Ngày nay, việc xây dựng thương hiệu có ý nghĩa quan trọng hơn bao giờ hết. Muốn vượt lên trên đám đông nhạt nhoà, doanh nghiệp cần một chiến lược bài bản về thương hiệu, một người định hướng cho hành trình phát triển thương hiệu.

MondiaL ở đây để đồng hành cùng bạn xây dựng chiến lược định vị thương hiệu ngay từ ban đầu và triển khai các thiết kế nhận diện thương hiệu cần thiết và một thiết kế website chuyên nghiệp. Hãy cân nhắc về việc cho chúng tôi cơ hội hợp tác cùng bạn nhé!

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 67 Đường số 3, Cư Xá Đô Thành, P.4, Q.3, TP.HCM

Mã số thuế: 0312 261 328

Hotline / Zalo / Viber: 09.777.444.99

Điện thoại: 028.6660.0179

Email: lienhe@mondial.vn

Làm việc: T2 - T6 (Ngày lễ và cuối tuần nghỉ)

Thời gian: 8h30 - 17h30

GIỚI THIỆU CÔNG TY THIẾT KẾ THƯƠNG HIỆU MONDIAL

MondiaL mong muốn tạo ra những giá trị tốt nhất cho khách hàng bằng cách kiên định theo đuổi yếu tố “tận tâm” và “hiệu quả” trong triển khai công việc.

MondiaL hoạt động từ năm 2008 với mục đích cung cấp chuỗi giá trị dịch vụ chuyên sâu về các giải pháp xây dựng thương hiệu, thiết kế nhận diện thương hiệu sáng tạo và quảng bá thương hiệu cho doanh nghiệp. 

Chúng tôi là chiến hữu sáng tạo, táo bạo trong thiết kế và đam mê làm thương hiệu. 

MondiaL hân hoan cung cấp cho doanh nghiệp chuỗi dịch vụ thương hiệu trọn gói bao gồm:

Định vị thương hiệu: Kể câu chuyện thương hiệu theo cách riêng của bạn. Chúng tôi giúp doanh nghiệp có định hướng rõ ràng, xây dựng một thương hiệu khác biệt & ấn tượng.

Thiết kế logothiết kế nhận diện thương hiệu: Truyền tải thông điệp, phản ánh tinh thần của doanh nghiệp. 

Logo và bộ nhận diện thương hiệu có vai trò vô cùng quan trọng với một thương hiệu khi muốn xây dựng chỗ đứng trên thị trường.

Ngoài ra, tại trang chủ mondial.vn bạn sẽ dễ dàng tìm thấy được những dịch vụ thương hiệu khác như: Thiết kế profileThiết kế catalogueThiết kế Sales kitThiết kế bao bì

MondiaL mong muốn tạo ra những giá trị tốt nhất cho khách hàng bằng cách kiên định theo đuổi yếu tố “tận tâm”“hiệu quả” trong triển khai công việc.

Một khi đã hợp tác chung tay, Mondial sẽ dốc sức dốc lòng cùng quý doanh nghiệp xây mở thành công.

 • Uy tín 100%
 • Tư vấn 360 độ về thương hiệu từ mọi loại hình, mọi lĩnh vực, mọi ngành nghề
 • Tận tâm hỗ trợ, hiệu quả tràn trề

MondiaL hy vọng được trao đổi cụ thể hơn những vấn đề và cùng xây dựng những giải pháp thương hiệu một cách hiệu quả, phù hợp nguồn lực của doanh nghiệp từ ngân sách đến con người.

MondiaL – Người định hướng hành trình thương hiệu

NIỀM TỰ HÀO CỦA MONDIAL

Trong năm 2023


MondiaL tự hào đã đồng hành cùng các thương hiệu lớn như Hoa Sen (thực phẩm), Nhà Hàng An Restaurant (Đức), Thương hiệu phụ kiện ô tô Owin, Xwin, ô Tô Bắc Nam v.v...

 

Trong năm 2022


MondiaL tự hào đã đồng hành cùng các thương hiệu uy tín tại Việt Nam: Tập đoàn gạch Hoàng Gia - Royal, Klaus - Thương hiệu về thiết bị ngành nhà hàng khách sạn v.v...

 

 

Phân loại

 Tư vấn thương hiệu

 1. Tư vấn định vị thương hiệu
 2. Tư vấn tái định vị thương hiệu
 3. Tư vấn triển khai định vị thương hiệu

Thiết kế thương hiệu

 1. Thiết kế logo
 2. Thiết kế Bộ nhận diện thương hiệu văn phòng
 3. Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu truyền thông

 Tài liệu kinh doanh

 1. Thiết kế profile giới thiệu doanh nghiệp
 2. Thiết kế profile online 
 3. Thiết kế website giới thiệu thương hiệu

 Thiết kế bao bì

 1. Thiết kế bao bì mỹ phẩm
 2. Thiết kế bao bì thực phẩm
 3. Thiết kế bao bì phân bón