TRONG KỈ NGUYÊN SỐ, LÀM SAO ĐỂ WEBSITE HIỆU QUẢ CHO DOANH NGHIỆP?

Có thể nói hiện nay hầu hết doanh nghiệp đều đã trang bị cho mình website, cũng biên tập nội dung và hình ảnh rất nhiều. Đặc biệt nữa là bỏ ra rất nhiều chi phí cho quảng cáo như Google ads... nhưng cái kết đôi khi không như mong muốn, không có hiệu quả, tốn kém ngân sách.

TẠI SAO LẠI NHƯ THẾ?

 • Doanh nghiệp không xác định rõ được khách hàng mục tiêu nên không thể dự đoán, phân tích hành vi người tiêu dùng nên giao diện, bố trí thông tin không phù hợp.
 • Website sử dụng giao diện có sẵn. Điều này dẫn đến việc không tạo được bản sắc nhận diện riêng của doanh nghiệp.
 • Nội dung không được đầu tư. Nội dung biên tập sơ sài, không thể hiện trong tâm nội dung mà khách hàng mục tiêu quan tâm. Bên cạnh đó là việc chỉ copy nội dung từ các website khác.
 • Quá tập trung vào kỹ thuật SEO mà quên đi khách hàng mới là quyết định cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp.
 • ....

VẬY LÀM SAO ĐỂ HIỆU QUẢ?

 • Điều đầu tiên và quan trọng nhất chính là xác định khách hàng mục tiêu của doanh nghiệp.
 • Hãy xây dựng một giao diện website thân thiện, phù hợp với hành vi của khách hàng mục tiêu.
 • Hãy đưa nhận diện thương hiệu của doanh nghiệp vào thiết kế giao diện web.
 • Biên tập kỹ lưỡng nội dung và viết điều mà khách hàng mục tiêu của doanh nghiệp muốn tìm hiểu.
 • Và đương nhiên sau khi chuẩn website thì phải xây dựng một chiến lược truyền thông website hiệu quả nữa.

TRONG KỈ NGUYÊN SỐ, LÀM SAO ĐỂ WEBSITE HIỆU QUẢ CHO DOANH NGHIỆP?

 

Có thể nói hiện nay hầu hết doanh nghiệp đều đã trang bị cho mình website, cũng biên tập nội dung và hình ảnh rất nhiều. Đặc biệt nữa là bỏ ra rất nhiều chi phí cho quảng cáo như Google ads... nhưng cái kết đôi khi không như mong muốn, không có hiệu quả, tốn kém ngân sách.

TẠI SAO LẠI NHƯ THẾ?
 • Doanh nghiệp không xác định rõ được khách hàng mục tiêu nên không thể dự đoán, phân tích hành vi người tiêu dùng nên giao diện, bố trí thông tin không phù hợp.
 • Website sử dụng giao diện có sẵn. Điều này dẫn đến việc không tạo được bản sắc nhận diện riêng của doanh nghiệp.
 • Nội dung không được đầu tư. Nội dung biên tập sơ sài, không thể hiện trong tâm nội dung mà khách hàng mục tiêu quan tâm. Bên cạnh đó là việc chỉ copy nội dung từ các website khác.
 • Quá tập trung vào kỹ thuật SEO mà quên đi khách hàng mới là quyết định cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp.
 • ....
VẬY LÀM SAO ĐỂ HIỆU QUẢ?
 • Điều đầu tiên và quan trọng nhất chính là xác định khách hàng mục tiêu của doanh nghiệp.
 • Hãy xây dựng một giao diện website thân thiện, phù hợp với hành vi của khách hàng mục tiêu.
 • Hãy đưa nhận diện thương hiệu của doanh nghiệp vào thiết kế giao diện web.
 • Biên tập kỹ lưỡng nội dung và viết điều mà khách hàng mục tiêu của doanh nghiệp muốn tìm hiểu.
 • Và đương nhiên sau khi chuẩn website thì phải xây dựng một chiến lược truyền thông website hiệu quả nữa.

TRONG KỈ NGUYÊN SỐ, LÀM SAO ĐỂ WEBSITE HIỆU QUẢ CHO DOANH NGHIỆP?

 

 

Có thể nói hiện nay hầu hết doanh nghiệp đều đã trang bị cho mình website, cũng biên tập nội dung và hình ảnh rất nhiều. Đặc biệt nữa là bỏ ra rất nhiều chi phí cho quảng cáo như Google ads... nhưng cái kết đôi khi không như mong muốn, không có hiệu quả, tốn kém ngân sách.

'

TẠI SAO LẠI NHƯ THẾ?

 • Doanh nghiệp không xác định rõ được khách hàng mục tiêu nên không thể dự đoán, phân tích hành vi người tiêu dùng nên giao diện, bố trí thông tin không phù hợp.
 • Website sử dụng giao diện có sẵn. Điều này dẫn đến việc không tạo được bản sắc nhận diện riêng của doanh nghiệp.

 • Nội dung không được đầu tư. Nội dung biên tập sơ sài, không thể hiện trong tâm nội dung mà khách hàng mục tiêu quan tâm. Bên cạnh đó là việc chỉ copy nội dung từ các website khác.
 • Quá tập trung vào kỹ thuật SEO mà quên đi khách hàng mới là quyết định cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp.
 • ....

 

VẬY LÀM SAO ĐỂ HIỆU QUẢ?

 

 • Điều đầu tiên và quan trọng nhất chính là xác định khách hàng mục tiêu của doanh nghiệp.
 • Hãy xây dựng một giao diện website thân thiện, phù hợp với hành vi của khách hàng mục tiêu.
 • Hãy đưa nhận diện thương hiệu của doanh nghiệp vào thiết kế giao diện web.

 

 

 • Biên tập kỹ lưỡng nội dung và viết điều mà khách hàng mục tiêu của doanh nghiệp muốn tìm hiểu.
 • Và đương nhiên sau khi chuẩn website thì phải xây dựng một chiến lược truyền thông website hiệu quả nữa.

 

  

Đây không phải là tất cả giải pháp, tuy nhiên với những đánh giá và gợi ý này hy vọng sẽ mang lại hiệu quả hơn cho doanh  nghiệp.