Logo giá rẻ thường đi kèm với chất lượng không tốt => Thiếu thẩm mỹ, không khoa học, thiếu chuyên nghiệp, cũng như hạ thấp giá trị của doanh nghiệp trước khách hàng.

Không có bộ hướng dẫn về phong cách thương hiệu, định nghĩa cụ thể về bảng màu, bộ kiểu chữ, phong cách hình ảnh,... => Như thế, thương hiệu sẽ không được thể hiện một cách nhất quán, xuyên suốt trên tất cả kênh tiếp thị.

Những doanh nghiệp khi chọn thiết kế logo giá rẻ chưa thật sự ý thức được việc thiết kế logo có vai trò quan trọng như thế nào.

 

   

Các doanh nghiệp thường chọn thiết kế theo sở thích của người đứng đầu => nên thường sẽ dẫn đến việc các thiết kế không phù hợp với khách hàng mục tiêu.

Hoặc khi thiết kế bị phóng đại ý nghĩa sẽ dẫn đến => không phù hợp với tầm nhìn sứ mệnh của doanh nghiệp.

   

Coca-Cola là biểu tượng thương hiệu nổi tiếng và lâu đời nhất thế giới. Sự nhất quán, kiên định của một thương hiệu chính là chìa khóa cho những thành công của họ:

  • Sử dụng một logo đơn giản được sáng tạo từ năm 1885. 
  • Kiểu chữ, màu chữ trắng, nền đỏ tươi sáng của logo không lẫn vào đâu được và quen thuộc với mọi người ở tất cả lứa tuổi.

Theo nghiên cứu, các thương hiệu thể hiện bản thân luôn có khả năng hiển thị thương hiệu cao hơn gấp 4 lần. 

 

Doanh nghiệp thường quên việc ứng dụng các thiết kế nhận diện vào thực tiễn. Một khi đã xây dựng bộ hướng dẫn nhất quán và rõ ràng hãy để nó hoạt động thường xuyên. 

Tài liệu marketing như: trang web, mạng xã hội, brochure, danh thiếp, thiết kế trang thuyết trình.

Những yếu tố như thiết kế nhận diện thương hiệu ở cửa hàng, bao bì và nhãn hàng, đồng phục nhân viên.

   

Không có gì có thể làm tổn thương nặng nề thương hiệu hơn là một logo được thiết kế trông rất nghiệp dư. 

Đầu tư thời gian và ngân sách để thuê một nhà thiết kế đồ họa chuyên về xây dựng thương hiệu và phát triển logo và các ấn phẩm nhận diện thương hiệu luôn là chuyện nên làm. 

Logo giá rẻ thường đi kèm với chất lượng không tốt => Thiếu thẩm mỹ, không khoa học, thiếu chuyên nghiệp, cũng như hạ thấp giá trị của doanh nghiệp trước khách hàng.

Không có bộ hướng dẫn về phong cách thương hiệu, định nghĩa cụ thể về bảng màu, bộ kiểu chữ, phong cách hình ảnh,... => Như thế, thương hiệu sẽ không được thể hiện một cách nhất quán, xuyên suốt trên tất cả kênh tiếp thị.

Những doanh nghiệp khi chọn thiết kế logo giá rẻ chưa thật sự ý thức được việc thiết kế logo có vai trò quan trọng như thế nào.

   

Các doanh nghiệp thường chọn thiết kế theo sở thích của người đứng đầu => nên thường sẽ dẫn đến việc các thiết kế không phù hợp với khách hàng mục tiêu.

Hoặc khi thiết kế bị phóng đại ý nghĩa sẽ dẫn đến => không phù hợp với tầm nhìn sứ mệnh của doanh nghiệp.

   

Coca-Cola là biểu tượng thương hiệu nổi tiếng và lâu đời nhất thế giới. Sự nhất quán, kiên định của một thương hiệu chính là chìa khóa cho những thành công của họ:

  • Sử dụng một logo đơn giản được sáng tạo từ năm 1885. 
  • Kiểu chữ, màu chữ trắng, nền đỏ tươi sáng của logo không lẫn vào đâu được và quen thuộc với mọi người ở tất cả lứa tuổi.

Theo nghiên cứu, các thương hiệu thể hiện bản thân luôn có khả năng hiển thị thương hiệu cao hơn gấp 4 lần. 

Doanh nghiệp thường quên việc ứng dụng các thiết kế nhận diện vào thực tiễn. Một khi đã xây dựng bộ hướng dẫn nhất quán và rõ ràng hãy để nó hoạt động thường xuyên. 

Tài liệu marketing như: trang web, mạng xã hội, brochure, danh thiếp, thiết kế trang thuyết trình.

Những yếu tố như thiết kế nhận diện thương hiệu ở cửa hàng, bao bì và nhãn hàng, đồng phục nhân viên.

   

Không có gì có thể làm tổn thương nặng nề thương hiệu hơn là một logo được thiết kế trông rất nghiệp dư. 

Đầu tư thời gian và ngân sách để thuê một nhà thiết kế đồ họa chuyên về xây dựng thương hiệu và phát triển logo và các ấn phẩm nhận diện thương hiệu luôn là chuyện nên làm. 

 

 

Logo giá rẻ thường đi kèm với chất lượng không tốt => Thiếu thẩm mỹ, không khoa học, thiếu chuyên nghiệp, cũng như hạ thấp giá trị của doanh nghiệp trước khách hàng.

Không có bộ hướng dẫn về phong cách thương hiệu, định nghĩa cụ thể về bảng màu, bộ kiểu chữ, phong cách hình ảnh,... => Như thế, thương hiệu sẽ không được thể hiện một cách nhất quán, xuyên suốt trên tất cả kênh tiếp thị.

Những doanh nghiệp khi chọn thiết kế logo giá rẻ chưa thật sự ý thức được việc thiết kế logo có vai trò quan trọng như thế nào.

 

 


 

Các doanh nghiệp thường chọn thiết kế theo sở thích của người đứng đầu => nên thường sẽ dẫn đến việc các thiết kế không phù hợp với khách hàng mục tiêu.

Hoặc khi thiết kế bị phóng đại ý nghĩa sẽ dẫn đến => không phù hợp với tầm nhìn sứ mệnh của doanh nghiệp.

 

 

Coca-Cola là biểu tượng thương hiệu nổi tiếng và lâu đời nhất thế giới. Sự nhất quán, kiên định của một thương hiệu chính là chìa khóa cho những thành công của họ:

  • Sử dụng một logo đơn giản được sáng tạo từ năm 1885. 
  • Kiểu chữ, màu chữ trắng, nền đỏ tươi sáng của logo không lẫn vào đâu được và quen thuộc với mọi người ở tất cả lứa tuổi.

Theo nghiên cứu, các thương hiệu thể hiện bản thân luôn có khả năng hiển thị thương hiệu cao hơn gấp 4 lần.

 

 

 

 

Doanh nghiệp thường quên việc ứng dụng các thiết kế nhận diện vào thực tiễn. Một khi đã xây dựng bộ hướng dẫn nhất quán và rõ ràng hãy để nó hoạt động thường xuyên. 

Tài liệu marketing như: trang web, mạng xã hội, brochure, danh thiếp, thiết kế trang thuyết trình.

Những yếu tố như thiết kế nhận diện thương hiệu ở cửa hàng, bao bì và nhãn hàng, đồng phục nhân viên.

 

 

 

Không có gì có thể làm tổn thương nặng nề thương hiệu hơn là một logo được thiết kế trông rất nghiệp dư. 

Đầu tư thời gian và ngân sách để thuê một nhà thiết kế đồ họa chuyên về xây dựng thương hiệu và phát triển logo và các ấn phẩm nhận diện thương hiệu luôn là chuyện nên làm. 

 

Nếu bạn đang cần một đơn vị thiết kế chuyên nghiệp và sáng tạo liên hệ chúng tôi để được tư vấn MIỄN PHÍ