Khẩu hiệu (slogan) là gì? Vai trò của slogan trong định vị thương hiệu là gì?

slogan

Khẩu hiệu là một cụm từ hoặc câu. Được sử dụng để xác định và quảng bá sản phẩm (marketing), dịch vụ hoặc tổ chức. 

Một khẩu hiệu thường được sử dụng trong các tài liệu quảng cáo, tiếp thị và quảng cáo. Để từ đó giúp tạo ra một bản sắc thương hiệu mạnh mẽ và dễ nhận biết. 

Các khẩu hiệu nhằm mục đích trở thành một cách đáng nhớ. Và hiệu quả để truyền đạt những lợi ích hoặc giá trị chính của doanh nghiệp, sản phẩm hoặc dịch vụ.

Vai trò của khẩu hiệu trong định vị thương hiệu là:

 • Tóm tắt đề xuất giá trị: 

Một khẩu hiệu nên truyền đạt giá trị độc đáo của sản phẩm hoặc dịch vụ theo cách ngắn gọn và dễ nhớ.

 • Tạo kết nối cảm xúc: 

Một khẩu hiệu hay sẽ tạo ra kết nối cảm xúc với đối tượng mục tiêu và cộng hưởng với họ.

Một khẩu hiệu có thể giúp khách hàng xác định và ghi nhớ thương hiệu. Khiến họ có nhiều khả năng sẽ chọn thương hiệu đó trong tương lai.

 • Khác biệt với các đối thủ cạnh tranh: 

Một khẩu hiệu nên tạo sự khác biệt cho doanh nghiệp so với các đối thủ cạnh tranh và làm cho nó dễ nhớ.

 • Củng cố tính cách và giá trị của thương hiệu: 

Một khẩu hiệu nên phản ánh tính cách thương hiệu, giá trị và sứ mệnh của công ty.

 • Nhất quán trên tất cả các phương tiện: 

Một khẩu hiệu phải nhất quán trên tất cả các phương tiện, cho dù nó được nói, đọc hay viết.

 • Đủ linh hoạt để thích ứng theo thời gian: 

Một khẩu hiệu phải đủ linh hoạt để thích ứng theo thời gian. Và phải được cập nhật nếu nó trở nên lỗi thời hoặc không còn đại diện cho công ty hoặc các giá trị của công ty.

Khẩu hiệu được sử dụng để tạo định vị thương hiệu. Là cách phân biệt sản phẩm hoặc dịch vụ với những sản phẩm. Hoặc dịch vụ khác và tạo hình ảnh độc đáo cho sản phẩm hoặc dịch vụ đó trong tâm trí người tiêu dùng.

Một số sai lầm khi tạo khẩu hiệu?

Dưới đây là một số sai lầm cần tránh khi tạo khẩu hiệu:

 • Quá chung chung hoặc mơ hồ: 

Khẩu hiệu phải cụ thể và truyền đạt rõ ràng giá trị độc đáo của doanh nghiệp, sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.

 • Quá phức tạp hoặc dài: 

Khẩu hiệu nên ngắn gọn và dễ nhớ, lý tưởng nhất là không quá vài từ.

 • Gây hiểu lầm: 

Một khẩu hiệu không nên đưa ra những lời hứa mà doanh nghiệp không thể thực hiện hoặc gây hiểu lầm dưới bất kỳ hình thức nào.

 • Quá giống với đối thủ cạnh tranh: 

Một khẩu hiệu nên làm cho doanh nghiệp của bạn khác biệt với các đối thủ cạnh tranh và không dễ bị nhầm lẫn với các doanh nghiệp khác.

 • Sử dụng biệt ngữ chuyên ngành: 

Tránh sử dụng biệt ngữ chuyên ngành hoặc ngôn ngữ phức tạp trong khẩu hiệu của bạn vì khán giả nói chung có thể không hiểu được.

 • Không thử nghiệm: 

Không thử nghiệm khẩu hiệu với đối tượng mục tiêu của bạn trước khi triển khai có thể dẫn đến một khẩu hiệu không phù hợp với họ.

 • Không sử dụng nó một cách nhất quán: 

Sau khi bạn có một khẩu hiệu, điều quan trọng là phải sử dụng nó một cách nhất quán trên tất cả các tài liệu marketing của bạn để xây dựng sự công nhận thương hiệu.

 • Không xem xét tính cách của công ty: 

Khẩu hiệu nên phản ánh tính cách, giá trị và sứ mệnh của công ty.

 • Không xem xét phương tiện: 

Khẩu hiệu phải dễ đọc và dễ nhớ, cho dù nó được nói, đọc hay viết.

 • Không cập nhật: 

Khẩu hiệu nên được cập nhật nếu nó trở nên lỗi thời hoặc không còn đại diện cho công ty hoặc các giá trị của công ty.

 • Không xem xét đối tượng mục tiêu: 

Khẩu hiệu phải có ý nghĩa đối với đối tượng mục tiêu và phải thu hút nhu cầu và mong muốn của họ

 • Không dễ nhớ

Một khẩu hiệu phải dễ nhớ và dễ lặp lại để có thể dễ dàng chia sẻ và truyền miệng.

Cần lưu ý gì khi sáng tạo slogan trong định vị thương hiệu?

Dưới đây là một số điều cần lưu ý khi tạo slogan trong định vị thương hiệu:

 • Hiểu đối tượng mục tiêu của bạn: 

Hiểu nhu cầu, mong muốn và điểm đau của đối tượng mục tiêu của bạn và tạo một khẩu hiệu (slogan) nói trực tiếp với họ.

 • Giữ cho nó đơn giản và dễ nhớ: 

Một khẩu hiệu nên ngắn gọn và dễ nhớ, lý tưởng nhất là không nhiều hơn một vài từ.

 • Độc đáo và khác biệt: 

Một khẩu hiệu nên làm cho doanh nghiệp của bạn khác biệt với các đối thủ cạnh tranh và không dễ bị nhầm lẫn với các doanh nghiệp khác.

 • Nhất quán với thông điệp thương hiệu của bạn: 

Khẩu hiệu phải nhất quán với thông điệp thương hiệu tổng thể của bạn và củng cố những lợi ích hoặc giá trị chính của doanh nghiệp, sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.

 • Sử dụng nó một cách nhất quán: 

Sau khi bạn có một khẩu hiệu, điều quan trọng là phải sử dụng nó một cách nhất quán trên tất cả các tài liệu tiếp thị của bạn để xây dựng sự công nhận thương hiệu.

 • Thử nghiệm: 

Trước khi hoàn thiện khẩu hiệu, hãy thử nghiệm nó với đối tượng mục tiêu của bạn để đảm bảo rằng nó cộng hưởng với họ và truyền tải thông điệp mong muốn.

 • Có thể thích ứng: 

Một khẩu hiệu phải đủ linh hoạt để thích ứng theo thời gian và được cập nhật nếu nó trở nên lỗi thời hoặc không còn đại diện cho công ty hoặc các giá trị của công ty.

 • Phản ánh tính cách và giá trị của công ty: 

Khẩu hiệu phải phản ánh tính cách, giá trị và sứ mệnh của công ty.

 • Dễ đọc và dễ nhớ

Khẩu hiệu phải dễ đọc và dễ nhớ, cho dù nó được nói, đọc hay viết.

 • Dễ lặp lại và chia sẻ: 

Một khẩu hiệu phải dễ lặp lại và chia sẻ, để nó có thể dễ dàng lan truyền bằng truyền miệng.

 • Nhất quán trên tất cả các phương tiện: 

Một khẩu hiệu phải nhất quán trên tất cả các phương tiện, cho dù nó được nói, đọc hay viết.

 • Giúp tạo định vị thương hiệu

Khẩu hiệu được sử dụng để tạo định vị thương hiệu. Là cách phân biệt sản phẩm hoặc dịch vụ với những sản phẩm hoặc dịch vụ khác. Đồng thời tạo hình ảnh độc đáo cho sản phẩm hoặc dịch vụ đó trong tâm trí người tiêu dùng.

 

Từ khóa tìm kiếm: slogan của các thương hiệu việt nam