Coolar Marketing – Powerpoint

Coolar Marketing – Powerpoint

Nếu bạn đang tìm kiếm Mẫu Sáng tạo và Sạch sẽ cho bản trình bày của mình, thì bạn đã thấy câu trả lời đúng vì Mẫu Bản trình bày này có một công thức tuyệt vời để làm cho bản trình bày của bạn thành công nhờ thiết kế tuyệt vời và khái niệm tuyệt vời của nó.

Các tính năng nổi bật của mặt hàng này:

  • Hơn 30 trang trình bày tuyệt vời
  • Khái niệm trình bày slide lớn và tuyệt vời
  • Mẫu này sử dụng các trang trình bày chính để dễ dàng tùy chỉnh
  • Sử dụng phông chữ web miễn phí
  • Các biểu tượng và hình dạng Vector có thể chỉnh sửa
  • 100% hoàn toàn có thể chỉnh sửa và thay đổi kích thước
  • Tỷ lệ khung hình 16:9

Bên trong gói:

  • Tập tin tài liệu
  • Tệp PPTX

Link download powerpoint ở cuối bài viết

Link download powerpoint tại đây