Quan điểm của MondiaL về marketing và Branding

Quan điểm của MondiaL về marketing và Branding

QUAN ĐIỂM CỦA MONDIAL VỀ MARKETING & BRANDING

 

Marketing có nhiệm vụ tìm kiếm cơ hội kinh doanh và phối hợp cùng bộ phận kinh doanh để mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Branding có nhiệm vụ gia tăng ảnh hưởng thương hiệu một cách tích cực đến khách hàng mục tiêu thông qua lợi điểm, sự khác biệt và định vị thương hiệu của doanh nghiệp.

“Và đương nhiên là marketing và branding không thể độc lập – nó đồng hành cùng nhau trên mọi hành trình.”

Với quan điểm này, mondial.vn có nhiệm vụ xây dựng lộ trình hình thành và phát triển thương hiệu cho đối tác. Đảm bảo việc triển khai đúng định hướng, giúp các chi phí đầu tư trở nên hiệu quả ngay trong hiện tại và đặc biệt trong tương lai mang lại nhiều lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ trong ngành.

 

Tại sao doanh nghiệp đã đầu tư thuê đơn vị tư vấn, triển khai thương hiệu NHƯNG VẪN THẤT BẠI?

Dưới góc nhìn của mondial.vn thì một yếu tố quan trọng thường bị bỏ qua. Đó là chiến lược thương hiệu và các hạng mục đi kèm không thể triển khai đồng bộ trong toàn bộ các bộ phận, đặc biệt khi công ty thay đổi nhân sự.

Cách mondial.vn làm việc với đối tác là xây dựng một Cẩm nang truyền tải chi tiết, đơn giản để mọi nhân sự có thể tiếp nhận được và triển khai đúng. Bên cạnh đó là hoạt động đào tạo cần phải diễn ra định kỳ để đảm bảo triển khai đồng nhất, sáng tạo trên nền tảng của thương hiệu doanh nghiệp đang xây dựng.

 

MONDIAL – NGƯỜI ĐỊNH HƯỚNG HÀNH TRÌNH THƯƠNG HIỆU

Chúng tôi hoạt động tư vấn thương hiệu từ 2009

Đánh giá bài viết
Theo dõi MondiaL trên
Trả lời