Phạm vi công việc so với tuyên bố công việc: Sự khác biệt là gì?

Phạm vi công việc so với tuyên bố công việc: Sự khác biệt là gì?

Bạn có biết rằng phạm vi công việc (scope of work) và tuyên bố công việc (statement of work) là hai khái niệm quan trọng trong quản lý dự án? Dù hai thuật ngữ này thường được sử dụng hoán đổi, nhưng chúng có những khác biệt rõ ràng. Theo một nghiên cứu gần đây, chỉ có 35% dự án thành công có phạm vi công việc và tuyên bố công việc rõ ràng và hiệu quả.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích điều gì là phạm vi công việc và tuyên bố công việc, khác biệt giữa chúng, cách viết và quản lý các tài liệu này trong dự án. Qua đó, giúp bạn hiểu rõ hơn về vai trò và lợi ích của việc xác định rõ ràng phạm vi công việc và tuyên bố công việc.

Phạm vi công việc là gì?

Một phạm vi công việc (scope of work) là một tài liệu xác định ranh giới và mục tiêu của một dự án. Nó ghi lại công việc cần thực hiện, những kết quả cần được sản xuất và thời gian hoàn thành. Phạm vi công việc cũng bao gồm chi tiết về các mốc thời gian, báo cáo và bất kỳ yếu tố quan trọng nào liên quan đến dự án. Mục đích của nó là cung cấp sự rõ ràng và sự phù hợp giữa nhóm dự án và các bên liên quan về những gì cần hoàn thành và cách thức thực hiện. Một phạm vi công việc được xác định rõ ràng giúp ngăn chặn sự mở rộng không đáng có của phạm vi, cân nhắc kỳ vọng và đảm bảo rằng tất cả mọi người liên quan đều hiểu rõ phạm vi và mục tiêu của dự án.

Tuyên bố công việc (SOW) là gì?

Một tuyên bố công việc (statement of work or SOW) là một tài liệu chi tiết hơn, mô tả cụ thể về dự án bao gồm mục tiêu, nhiệm vụ, chi phí và lịch trình. Nó được sử dụng như một hợp đồng giữa hai bên, chẳng hạn như một tổ chức và khách hàng, công ty hoặc nhà thầu. Một tuyên bố công việc cung cấp một mô tả chi tiết về dự án, đưa ra tất cả thông tin cần thiết để hoàn thành dự án một cách thành công. Nó đặc biệt hữu ích cho các dự án ngoài việc làm, sự hợp tác với đối tác bên ngoài và các hợp đồng với chính phủ. Một tuyên bố công việc viết tốt giúp định rõ kỳ vọng, tránh tranh chấp và đảm bảo rằng tất cả các bên liên quan đều đồng ý về yêu cầu và thành phẩm của dự án.

Khi nào phạm vi công việc có thể hữu ích?

Một phạm vi công việc (scope of work) có thể hữu ích trong nhiều tình huống. Nó đóng vai trò là nền tảng của một dự án được lập kế hoạch cẩn thận, mang lại nhiều lợi ích. Dưới đây là một số lợi ích của việc có một phạm vi công việc được xác định rõ ràng:

 1. Định hình mục tiêu: Phạm vi công việc xác định rõ ràng những gì cần được thực hiện trong dự án, giúp định hình mục tiêu cụ thể và đạt được sự hiểu biết chung từ các thành viên trong dự án.
 2. Định rõ công việc: Nó cung cấp sự chỉ đạo cho đội ngũ dự án bằng cách xác định những nhiệm vụ cụ thể và công việc cần hoàn thành, giúp mọi người biết rõ những gì cần làm và làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ.
 3. Nắm bắt phạm vi: Phạm vi công việc giúp giữ cho dự án trong phạm vi nhất định, tránh việc kéo dài quá mức hoặc bị lạc hướng.
 4. Rủi ro quản lý: Với phạm vi công việc được xác định rõ ràng, các rủi ro có thể được nhận biết và quản lý hiệu quả hơn, giúp tránh những trở ngại không mong muốn.
 5. Tối ưu hóa tài nguyên: Bằng cách được biết rõ những gì cần được thực hiện, các tài nguyên có thể được sử dụng một cách hiệu quả, giúp tiết kiệm thời gian, tiền bạc và công sức.

Cách viết phạm vi công việc

Khi viết một phạm vi công việc (scope of work), sự chú ý đến chi tiết và sự rõ ràng là rất quan trọng. Dưới đây là một số mẹo và nguyên tắc mà bạn nên xem xét khi viết phạm vi công việc:

 1. Định rõ mục tiêu: Xác định các mục tiêu cụ thể mà dự án cần đạt được. Điều này giúp đảm bảo rằng mọi người đều hiểu rõ mục tiêu và định hướng công việc.
 2. Xác định công việc cần thực hiện: Liệt kê các công việc cụ thể mà nhóm dự án cần thực hiện để đạt được mục tiêu. Tách chúng thành các phần, đảm bảo sự rõ ràng và nhất quán.
 3. Xác định thành phẩm và thời hạn: Đưa ra mô tả rõ ràng về sản phẩm hoặc kết quả mà các công việc sẽ tạo ra, cùng với những thời hạn cụ thể để hoàn thành.
 4. Xác định các điều kiện và ràng buộc: Đặt ra các điều kiện hoặc ràng buộc mà dự án cần tuân thủ, chẳng hạn như nguồn lực, kỹ năng và quy định pháp lý.
 5. Đưa ra phạm vi phụ trợ: Bổ sung các thông tin hữu ích như tiến độ, báo cáo, quy trình kiểm tra và xác nhận cho phạm vi công việc.

Bằng cách tuân thủ các nguyên tắc này và sử dụng mẫu phạm vi công việc thích hợp, bạn có thể viết một phạm vi công việc rõ ràng, chi tiết và dễ hiểu. Điều này sẽ giúp đảm bảo sự thành công của dự án và sự hài lòng của các bên liên quan.

Cách viết một bản tuyên bố công việc

thương hiệu

Viết một bản tuyên bố công việc (statement of work or SOW) đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng về các chi tiết và mục tiêu của dự án. Dưới đây là một số chiến lược cần xem xét khi viết một bản tuyên bố công việc:

 1. Đặt mục tiêu rõ ràng: Xác định những gì dự án cần đạt được và những kết quả cụ thể mà bản tuyên bố công việc phải mô tả.
 2. Lập lịch hợp lý: Xác định thời gian cần thiết cho mỗi công việc và thiết lập một lịch trình đáng tin cậy.
 3. Mô tả công việc chi tiết: Định rõ những nhiệm vụ cụ thể, kỹ năng yêu cầu, và tiêu chuẩn chất lượng cho từng công việc.
 4. Quản lý rủi ro: Xác định những rủi ro tiềm năng và mô tả các biện pháp phòng ngừa hoặc giảm thiểu rủi ro.
 5. Xác định nguồn lực: Phân bổ nguồn lực cần thiết để thực hiện các công việc trong bản tuyên bố công việc.
 6. Xác định tiến độ: Đặt mục tiêu và xác định các cột mốc quan trọng để theo dõi tiến trình dự án.
 7. Đảm bảo sự rõ ràng và đơn giản: Viết một cách rõ ràng, dễ hiểu, tránh sử dụng ngôn ngữ phức tạp hoặc không cần thiết.
 8. Kiểm tra và chỉnh sửa: Đọc lại và chỉnh sửa bản tuyên bố công việc để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ.

Với những nguyên tắc và mẹo này, bạn có thể viết một bản tuyên bố công việc chất lượng và hiệu quả đáp ứng đúng các yêu cầu của dự án.

Tạo nên một bản tuyên bố công việc tổng quát

Một bản tuyên bố công việc (statement of work) được viết kỹ lưỡng và toàn diện sẽ bao gồm một số yếu tố quan trọng. Những yếu tố này giúp đảm bảo rằng bản tuyên bố công việc cung cấp một cái nhìn tổng quan rõ ràng về dự án và điều chỉnh đồng thời đội dự án và các bên liên quan. Một số yếu tố cần thiết để bao gồm trong một bản tuyên bố công việc là:

 1. Mô tả chi tiết dự án: Bao gồm mô tả tổng quan về dự án, mục tiêu, phạm vi công việc, và kết quả dự kiến.
 2. Các bước và công việc cụ thể: Liệt kê tất cả các công việc cần thực hiện để hoàn thành dự án, bao gồm định lượng, thời gian hoàn thành dự kiến, và các công việc phụ trợ.
 3. Phân công và trách nhiệm: Xác định rõ vai trò và trách nhiệm của từng thành viên trong đội dự án.
 4. Các ràng buộc và quy định: Chỉ ra các ràng buộc, quy định, và các yêu cầu khác liên quan đến dự án, bao gồm quy định về chất lượng, an toàn, và bảo mật.
 5. Khối lượng công việc và tiến độ: Xác định chi tiết về lượng công việc cần hoàn thành và lịch trình dự kiến để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.
 6. Mô hình phân phối và thanh toán: Miêu tả cách thức phân phối dự án và quy trình thanh toán cho từng giai đoạn.
 7. Đánh giá hiệu suất và chất lượng: Đề xuất một phương pháp để đánh giá hiệu suất và chất lượng của dự án và mục tiêu đề ra.
 8. Khối lượng công việc có thể mở rộng: Định rõ khối lượng công việc có thể mở rộng trong trường hợp bổ sung nhu cầu hoặc thay đổi yêu cầu.

Với những yếu tố này, bạn có thể tạo nên một bản tuyên bố công việc toàn diện và dễ hiểu, giúp đảm bảo thành công của dự án và sự hài lòng của các bên liên quan.

Tại sao phạm vi công việc và tuyên bố công việc cần được xác định rõ ràng

Xác định rõ ràng phạm vi công việc và tuyên bố công việc là rất quan trọng để đảm bảo thành công của bất kỳ dự án nào. Việc có tài liệu rõ ràng và được xác định rõ ràng giúp tránh nhầm lẫn, đồng thời mang lại nhiều lợi ích cho dự án và các bên liên quan.

Lợi ích của việc xác định rõ ràng phạm vi công việc và tuyên bố công việc:

 1. Định hình rõ ràng mục tiêu dự án: Phạm vi công việc và tuyên bố công việc giúp xác định rõ mục tiêu và kết quả mong đợi của dự án. Điều này giúp tất cả các bên liên quan hiểu rõ những gì cần hoàn thành và đặt mục tiêu hướng tới.
 2. Giới hạn phạm vi dự án: Với phạm vi công việc và tuyên bố công việc được xác định rõ ràng, dự án sẽ không mở rộng quá giới hạn. Điều này giúp tránh tình trạng việc gia tăng phạm vi (scope creep) và đảm bảo dự án hoàn thành đúng thời gian và ngân sách.
 3. Đảm bảo sự hiểu biết và đồng thuận: Phạm vi công việc và tuyên bố công việc rõ ràng giúp tất cả các bên liên quan hiểu rõ và đồng thuận về công việc cần hoàn thành. Điều này giúp tránh những tranh cãi không cần thiết và đảm bảo sự phối hợp tốt giữa các thành viên trong dự án.
 4. Rủi ro quản lý tốt hơn: Khi có phạm vi công việc và tuyên bố công việc rõ ràng, các rủi ro có thể được định danh và quản lý hiệu quả hơn. Các bên liên quan có thể tìm hiểu và phòng ngừa các vấn đề có thể xảy ra trong quá trình thực hiện dự án.
 5. Tiết kiệm thời gian và nguồn lực: Với phạm vi công việc và tuyên bố công việc xác định rõ ràng, dự án sẽ được quản lý hiệu quả hơn và tiết kiệm thời gian và nguồn lực. Các thành viên trong dự án có thể tập trung vào công việc quan trọng và đạt được kết quả tốt hơn.

Với những lợi ích trên, không thể phủ nhận vai trò quan trọng của việc xác định rõ ràng phạm vi công việc và tuyên bố công việc trong một dự án. Điều này đảm bảo sự hiệu quả và thành công của dự án, đồng thời mang lại sự hài lòng cho các bên liên quan.

Mẹo quản lý phạm vi công việc và tuyên bố công việc

Khi bạn quản lý phạm vi công việc và tuyên bố công việc, hãy lưu ý các mẹo sau đây để đảm bảo quá trình diễn ra suôn sẻ:

 • Tạo phạm vi công việc rõ ràng và chi tiết: Đảm bảo rằng phạm vi công việc và tuyên bố công việc chứa đủ thông tin cần thiết, bao gồm các nhiệm vụ cụ thể, mục tiêu, lộ trình thời gian, và kết quả mong đợi.
 • Chỉ định rõ người phụ trách: Xác định rõ ràng người phụ trách việc quản lý và giám sát phạm vi công việc và tuyên bố công việc.
 • Thiết lập các cơ chế kiểm soát: Xây dựng các quy trình kiểm soát và xác nhận định kỳ để giám sát tiến độ và đảm bảo rằng công việc được thực hiện theo đúng phạm vi và mục tiêu ban đầu.
 • Liên tục cập nhật và đánh giá phạm vi công việc: Điều chỉnh phạm vi công việc và tuyên bố công việc theo thời gian để phù hợp với những thay đổi và yêu cầu mới.
 • Liên lạc và giao tiếp hiệu quả: Đảm bảo sự hiểu biết và đồng thuận giữa các thành viên dự án, khách hàng và các bên liên quan thông qua việc giao tiếp rõ ràng và liên tục.

Bằng cách áp dụng những mẹo này, bạn có thể quản lý phạm vi công việc và tuyên bố công việc một cách hiệu quả, đảm bảo sự thành công của dự án.

Một số ví dụ phạm vi công việc và tuyên bố công việc

Dưới đây là một số ví dụ về phạm vi công việc và tuyên bố công việc:

Ví dụ phạm vi công việc:

 • Xây dựng một trang web bán hàng trực tuyến:
  • Tạo giao diện người dùng hiện đại và hấp dẫn
  • Phát triển hệ thống quản lý sản phẩm, đơn hàng và thanh toán
  • Tối ưu hóa trang web cho việc tìm kiếm và tốc độ tải trang nhanh
  • Thiết kế trang web nhạy cảm với thiết bị di động
  • Liên kết với các cổng thanh toán trực tuyến
 • Tổ chức một sự kiện chuyên nghiệp:
  • Lên kế hoạch và quản lý chương trình sự kiện
  • Tìm kiếm địa điểm và thuê trang thiết bị sự kiện
  • Chăm sóc khách mời và quản lý đăng ký
  • Thiết kế văn bản quảng cáo và tài liệu sự kiện
  • Đảm bảo sự kiện diễn ra trôi chảy và thành công

Ví dụ tuyên bố công việc:

 • Phát triển một ứng dụng di động:
  • Cung cấp một giao diện người dùng thân thiện và dễ sử dụng
  • Tạo ra các tính năng chính như đăng nhập, đăng ký và gửi thông báo
  • Phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu phù hợp với ứng dụng
  • Triển khai ứng dụng trên nền tảng di động đa nền tảng
  • Kiểm tra và sửa lỗi để đảm bảo tính ổn định và bảo mật
 • Thiết kế một chiến dịch tiếp thị trực tuyến:
  • Tạo ra nội dung tiếp thị thu hút và gây ấn tượng
  • Xây dựng chiến lược tiếp thị đa kênh
  • Quảng cáo và quảng bá trên các nền tảng trực tuyến
  • Đo lường và phân tích kết quả để tối ưu hóa hiệu quả tiếp thị

Lợi ích của việc sử dụng phạm vi công việc và tuyên bố công việc

Việc sử dụng phạm vi công việc và tuyên bố công việc đã được chứng minh là mang lại nhiều lợi ích quan trọng trong quản lý dự án. Dưới đây là một số lợi ích của việc sử dụng hai loại tài liệu này:

 1. Xác định rõ ràng các nhiệm vụ và mục tiêu: Phạm vi công việc và tuyên bố công việc giúp xác định các nhiệm vụ cụ thể cần hoàn thành và mục tiêu của dự án. Điều này giúp đảm bảo rằng tất cả thành viên trong dự án đều hiểu rõ nhiệm vụ của mình và đồng thời tập trung vào mục tiêu chung.
 2. Định rõ kết quả mong muốn: Phạm vi công việc và tuyên bố công việc giúp định rõ những kết quả dự án mong muốn đạt được. Điều này giúp đảm bảo rằng dự án được thực hiện theo cách mà khách hàng hoặc bên liên quan mong đợi và đưa ra những kết quả thuận lợi.
 3. Phân công công việc: Với phạm vi công việc và tuyên bố công việc, bạn có thể dễ dàng xác định và phân công các nhiệm vụ cho các thành viên trong dự án. Điều này giúp quản lý và phân chia công việc một cách công bằng và hiệu quả.
 4. Quản lý rủi ro: Một phạm vi công việc và tuyên bố công việc rõ ràng và chi tiết cho phép bạn đánh giá và quản lý rủi ro một cách hiệu quả. Bạn có thể xác định các rủi ro tiềm năng từ các yếu tố không rõ ràng trong phạm vi công việc và đưa ra các biện pháp đối phó để giảm thiểu tác động của chúng.

Việc sử dụng phạm vi công việc và tuyên bố công việc không chỉ giúp tăng cường quản lý dự án mà còn giúp đảm bảo sự thành công của dự án và sự hài lòng của các bên liên quan.

Quản lý phạm vi công việc và tuyên bố công việc trong dự án

Quản lý hiệu quả phạm vi công việc và tuyên bố công việc là yếu tố quan trọng để đạt được thành công trong dự án. Dưới đây là một số chiến lược để quản lý các tài liệu này trong một dự án:

 1. Định rõ phạm vi công việc và tuyên bố công việc từ đầu: Đảm bảo rõ ràng về nhiệm vụ, các sản phẩm dự án, thời gian hoàn thành và các yếu tố quan trọng khác từ đầu dự án.
 2. Xác định và quản lý các rủi ro liên quan đến phạm vi công việc: Phân tích và đánh giá các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thực hiện dự án và áp dụng biện pháp phòng ngừa hoặc giảm thiểu rủi ro.
 3. Theo dõi và kiểm soát phạm vi công việc: Theo dõi tiến độ và chất lượng của các nhiệm vụ trong phạm vi công việc, đảm bảo rằng các mục tiêu được đáp ứng và công việc được hoàn thành đúng hạn.
 4. Thực hiện quản lý biến đổi: Quản lý các yêu cầu mới hoặc thay đổi trong quá trình dự án và đảm bảo rằng chúng phù hợp với phạm vi công việc ban đầu.

Các chiến lược này giúp đảm bảo sự hiểu biết và điều phối trong dự án, giảm thiểu các vấn đề liên quan đến phạm vi công việc và tuyên bố công việc và đảm bảo đạt được kết quả như mong đợi.

Sử dụng công cụ quản lý dự án để tối ưu hóa phạm vi công việc và tuyên bố công việc

Công việc quản lý dự án có thể trở nên dễ dàng hơn và hiệu quả hơn khi sử dụng công cụ quản lý dự án phù hợp. Công cụ quản lý dự án không chỉ giúp bạn tổ chức và theo dõi các công việc và mục tiêu của dự án một cách hiệu quả mà còn tối ưu hóa việc quản lý phạm vi công việc và tuyên bố công việc. Dưới đây là một số lợi ích của việc sử dụng công cụ quản lý dự án:

 1. Quản lý dễ dàng: Công cụ quản lý dự án giúp bạn tổ chức, theo dõi và quản lý các phạm vi công việc và tuyên bố công việc một cách thuận lợi. Bạn có thể theo dõi tiến độ, gán nguồn lực, và phân công công việc cho các thành viên trong nhóm dự án.
 2. Tăng tính nhất quán: Công cụ quản lý dự án giúp đảm bảo rằng tất cả các phạm vi công việc và tuyên bố công việc đều được quản lý và theo dõi theo cùng một tiêu chuẩn. Điều này giúp tạo ra một môi trường làm việc nhất quán và các thành viên trong nhóm dự án có thể dễ dàng hiểu và thực hiện công việc của mình.
 3. Quản lý rủi ro: Công cụ quản lý dự án cho phạm vi công việc và tuyên bố công việc giúp bạn nhận biết và quản lý các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình dự án. Bạn có thể xác định các khoảng thời gian quan trọng và thiết lập các cảnh báo để đảm bảo rằng các công việc được hoàn thành đúng theo kế hoạch.
 4. Tối ưu hóa tài nguyên: Công cụ quản lý dự án cho phạm vi công việc và tuyên bố công việc cung cấp thông tin chi tiết về nguồn lực, thời gian và kỳ vọng của dự án. Điều này giúp bạn tối ưu hóa sử dụng tài nguyên và đảm bảo rằng bạn đang hoàn thành công việc một cách hiệu quả.

Sử dụng công cụ quản lý dự án phù hợp không chỉ giúp tối ưu hóa quản lý phạm vi công việc và tuyên bố công việc mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho sự thành công của dự án. Bằng cách thực hiện tốt các công cụ này, bạn có thể đảm bảo rằng dự án của mình được thực hiện đúng theo kế hoạch và đáp ứng được mong đợi của các bên liên quan.

Kết luận

Trong kết luận, phạm vi công việc và tuyên bố công việc là hai tài liệu quan trọng trong quản lý dự án. Mặc dù hai thuật ngữ này thường được sử dụng có thể hoán đổi, nhưng chúng có những khác biệt riêng. Phạm vi công việc tập trung vào cách mục tiêu dự án sẽ được đạt được, cung cấp một hướng dẫn cho nhóm dự án, trong khi tuyên bố công việc là một tài liệu toàn diện hơn, là một hợp đồng giữa các bên với chi tiết về mục tiêu, nhiệm vụ, chi phí và lịch trình của dự án. Cả hai tài liệu này đều là các công cụ quan trọng cho việc quản lý dự án hiệu quả, mang lại sự rõ ràng, sự phối hợp, quản lý rủi ro và tối ưu hóa nguồn lực. Bằng cách tuân thủ các nguyên tắc tốt nhất và sử dụng các công cụ quản lý dự án, các quản lý dự án có thể quản lý phạm vi công việc và tuyên bố công việc một cách thành công, đảm bảo thành công của dự án và sự hài lòng của các bên liên quan.

Liên kết nguồn

Đánh giá bài viết
Theo dõi MondiaL trên