KHẮC HOẠ NÊN MỘT HÌNH DUNG VỀ THƯƠNG HIỆU RÕ NÉT TRONG TÂM TRÍ KHÁCH HÀNG

THÔNG QUA NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

 

Nhận diện thương hiệu khi nhắc đến, người ta sẽ nghĩ ngay tới logo công ty, nhưng thực tế nó bao gồm nhiều thứ khác.

 

 

  Nhận diện thương hiệu (Brand Identity): Tập hợp những đặc điểm đại diện cho thương hiệu, thể hiện qua các thông điệp truyền thông và các hoạt động kinh doanh. Nhận diện thương hiệu là đại diện cho giá trị mà thương hiệu muốn thể hiện và được khách hàng nhớ tới.

 

NHẬN DIỆN THỊ GIÁC

Các yếu tố nhận diện đặc thù:

 • Logo
 • Màu sắc
 • Yếu tố đồ hoạ
Yếu tố nhận diện bổ trợ:
 • Hình ảnh
 • Chữ
 • Bố cục

NHẬN DIỆN NGÔN NGỮ 

 • Tên thương hiệu
 • Khẩu hiệu
 • Tông giọng thương hiệu
 • Các nội dung quan tâm

 

Nói nôm na, nhận diện thương hiệu là những thứ được tạo ra để thương hiệu thể hiện chính mình. Tuy nhiên, sự nhận biết không chỉ đến từ thị giác mà còn từ các giác quan khác. Nhận diện có thể đến từ thính giác (như nhạc chuông của Iphone, nhạc quảng cáo của Điện Máy Xanh...), khứu giác (hương của một số dòng nước hoa đặc trưng của Chanel...), vị giác (hương vị trà đào cam sả của The Coffee House, vị trà sữa của KOI...) hay xúc giác (cảm giác cầm nắm của chai bia Heineken...). Đây chính là sự nhận diện thương hiệu đa giác quan.

 

 

Nhận diện thương hiệu có thể là hình ảnh quả táo cắn dở dại diện cho triết lý luôn tìm kiếm vẻ đẹp hoàn hảo của Apple, hay hình ảnh hạnh phúc là thông điệp của Coca-Cola về sự lan toả cảm xúc.

 

 

I. MỘT HỆ THỐNG NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ SẼ MANG TỚI NHIỀU GIÁ TRỊ CHO DOANH NGHIỆP

 • Thông qua cơ chế của sự ghi nhớ, nhận diện thương hiệu sẽ là dấu hiệu đại diện và là phương tiện truyền thông nhanh chóng nhất tới con người.
 • Trở thành hình ảnh đại diện cho sự chuyên nghiệp của thương hiệu, giúp khách hàng phân biệt được thương hiệu của bạn và đối thủ cạnh tranh. Khi được ứng dụng rộng rãi sẽ giúp thương hiệu gia tặng độ nhận biết, tác động tới hành vi mua của khách hàng và cả sự gắn kết về sau.
 • Một bộ nhận diện thương hiệu thông minh sẽ có thể truyền tải được sự thấu hiểu và kết nối với khách hàng, giúp họ dễ dàng hiểu được đặc tính và giá trị mà thương hiệu mang tới.
 • Tuỳ thuộc vào mục đích của thương hiệu trong từng giai đoạn mà các yếu tố và sản phẩm thiết kế hay tông giọng khác nhau sẽ có sự ưu tiên.

 

II. LÀM THẾ NÀO ĐỂ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU ĐẠT ĐƯỢC HIỆU QUẢ VỀ TÍNH ĐẠI DIỆN?

 • Cần hiểu rõ thương hiệu hướng tới việc mình là ai, đại diện cho điều gì?
 • Tất cả những gì thương hiệu thể hiện ra đều phải tương đồng với sứ mệnh, giá trị cốt lõi và tính cách thương hiệu.
 • Ghi ra những nhu cầu và ứng dụng của hệ thống nhận diện thương hiệu mà bạn đang muốn xây dựng.
 • Đối với nhận diện thương hiệu, một trong những quy tắc quan trọng nhất để đạt được hiệu quả đó là tính lặp lại . Nhận diện cần được triển khai tổng thể tại tất cả các điểm chạm với khách hàng, từ sản phẩm, các văn bản thông tin, giao dịch tới cửa hàng, các hoạt động truyền thông, hình ảnh quảng cáo...
 • Hãy tạo ra những quy chuẩn để có thể ứng dụng đồng thời, thường xuyên, có sự rà soát quản lý việc thực thi, kiểm tra và điều chỉnh khi cần thiết.

Và để có một bộ nhận diện thương hiệu mạnh thể hiện được sự nhất quán xuyên suốt và truyền tải được cá tính, thông điệp thương hiệu, bạn cần một đơn vị thiết kế thương hiệu có năng lực, kinh nghiệm và khả năng sáng tạo để có thể tư vấn và triển khai.

Nếu bạn đang cần sở hữu hệ thống nhận diện thương hiệu chuyên nghiệp, sáng tạo hãy liên hệ với MondiaL nhé.

Hotline: 09777 44499

KHẮC HOẠ NÊN MỘT HÌNH DUNG VỀ THƯƠNG HIỆU RÕ NÉT TRONG TÂM TRÍ KHÁCH HÀNG

THÔNG QUA NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

 

Nhận diện thương hiệu khi nhắc đến, người ta sẽ nghĩ ngay tới logo công ty, nhưng thực tế nó bao gồm nhiều thứ khác.

 

 

  Nhận diện thương hiệu (Brand Identity): Tập hợp những đặc điểm đại diện cho thương hiệu, thể hiện qua các thông điệp truyền thông và các hoạt động kinh doanh. Nhận diện thương hiệu là đại diện cho giá trị mà thương hiệu muốn thể hiện và được khách hàng nhớ tới.

 

NHẬN DIỆN THỊ GIÁC

Các yếu tố nhận diện đặc thù:

 • Logo
 • Màu sắc
 • Yếu tố đồ hoạ
Yếu tố nhận diện bổ trợ:
 • Hình ảnh
 • Chữ
 • Bố cục

NHẬN DIỆN NGÔN NGỮ 

 • Tên thương hiệu
 • Khẩu hiệu
 • Tông giọng thương hiệu
 • Các nội dung quan tâm

 

 

Nói nôm na, nhận diện thương hiệu là những thứ được tạo ra để thương hiệu thể hiện chính mình. Tuy nhiên, sự nhận biết không chỉ đến từ thị giác mà còn từ các giác quan khác. Nhận diện có thể đến từ thính giác (như nhạc chuông của Iphone, nhạc quảng cáo của Điện Máy Xanh...), khứu giác (hương của một số dòng nước hoa đặc trưng của Chanel...), vị giác (hương vị trà đào cam sả của The Coffee House, vị trà sữa của KOI...) hay xúc giác (cảm giác cầm nắm của chai bia Heineken...). Đây chính là sự nhận diện thương hiệu đa giác quan.

 

 

Nhận diện thương hiệu có thể là hình ảnh quả táo cắn dở dại diện cho triết lý luôn tìm kiếm vẻ đẹp hoàn hảo của Apple, hay hình ảnh hạnh phúc là thông điệp của Coca-Cola về sự lan toả cảm xúc.

 

 

I. MỘT HỆ THỐNG NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ SẼ MANG TỚI NHIỀU GIÁ TRỊ CHO DOANH NGHIỆP

 • Thông qua cơ chế của sự ghi nhớ, nhận diện thương hiệu sẽ là dấu hiệu đại diện và là phương tiện truyền thông nhanh chóng nhất tới con người.
 • Trở thành hình ảnh đại diện cho sự chuyên nghiệp của thương hiệu, giúp khách hàng phân biệt được thương hiệu của bạn và đối thủ cạnh tranh. Khi được ứng dụng rộng rãi sẽ giúp thương hiệu gia tặng độ nhận biết, tác động tới hành vi mua của khách hàng và cả sự gắn kết về sau.
 • Một bộ nhận diện thương hiệu thông minh sẽ có thể truyền tải được sự thấu hiểu và kết nối với khách hàng, giúp họ dễ dàng hiểu được đặc tính và giá trị mà thương hiệu mang tới.
 • Tuỳ thuộc vào mục đích của thương hiệu trong từng giai đoạn mà các yếu tố và sản phẩm thiết kế hay tông giọng khác nhau sẽ có sự ưu tiên.

 

 


II. LÀM THẾ NÀO ĐỂ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU ĐẠT ĐƯỢC HIỆU QUẢ VỀ TÍNH ĐẠI DIỆN?

 • Cần hiểu rõ thương hiệu hướng tới việc mình là ai, đại diện cho điều gì?
 • Tất cả những gì thương hiệu thể hiện ra đều phải tương đồng với sứ mệnh, giá trị cốt lõi và tính cách thương hiệu.
 • Ghi ra những nhu cầu và ứng dụng của hệ thống nhận diện thương hiệu mà bạn đang muốn xây dựng.
 • Đối với nhận diện thương hiệu, một trong những quy tắc quan trọng nhất để đạt được hiệu quả đó là tính lặp lại . Nhận diện cần được triển khai tổng thể tại tất cả các điểm chạm với khách hàng, từ sản phẩm, các văn bản thông tin, giao dịch tới cửa hàng, các hoạt động truyền thông, hình ảnh quảng cáo...
 • Hãy tạo ra những quy chuẩn để có thể ứng dụng đồng thời, thường xuyên, có sự rà soát quản lý việc thực thi, kiểm tra và điều chỉnh khi cần thiết.

Và để có một bộ nhận diện thương hiệu mạnh thể hiện được sự nhất quán xuyên suốt và truyền tải được cá tính, thông điệp thương hiệu, bạn cần một đơn vị thiết kế thương hiệu có năng lực, kinh nghiệm và khả năng sáng tạo để có thể tư vấn và triển khai.

Nếu bạn đang cần sở hữu hệ thống nhận diện thương hiệu chuyên nghiệp, sáng tạo hãy liên hệ với MondiaLnhé.

Hotline: 09777 44499

KHẮC HOẠ NÊN MỘT HÌNH DUNG VỀ THƯƠNG HIỆU RÕ NÉT TRONG TÂM TRÍ KHÁCH HÀNG

THÔNG QUA NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

 

Nhận diện thương hiệu khi nhắc đến, người ta sẽ nghĩ ngay tới logo công ty, nhưng thực tế nó bao gồm nhiều thứ khác.

 

 

  Nhận diện thương hiệu (Brand Identity) - Tập hợp những đặc điểm đại diện cho thương hiệu, thể hiện qua các thông điệp truyền thông và các hoạt động kinh doanh. Nhận diện thương hiệu là đại diện cho giá trị mà thương hiệu muốn thể hiện và được khách hàng nhớ tới.

 

 

NHẬN DIỆN THỊ GIÁC

Các yếu tố nhận diện đặc thù:

 • Logo
 • Màu sắc
 • Yếu tố đồ hoạ
Yếu tố nhận diện bổ trợ:
 • Hình ảnh
 • Chữ
 • Bố cục

 

 

NHẬN DIỆN NGÔN NGỮ 

 • Tên thương hiệu
 • Khẩu hiệu
 • Tông giọng thương hiệu
 • Các nội dung quan tâm

 

 

Nói nôm na, nhận diện thương hiệu là những thứ được tạo ra để thương hiệu thể hiện chính mình. Tuy nhiên, sự nhận biết không chỉ đến từ thị giác mà còn từ các giác quan khác. Nhận diện có thể đến từ thính giác (như nhạc chuông của Iphone, nhạc quảng cáo của Điện Máy Xanh...), khứu giác (hương của một số dòng nước hoa đặc trưng của Chanel...), vị giác (hương vị trà đào cam sả của The Coffee House, vị trà sữa của KOI...) hay xúc giác (cảm giác cầm nắm của chai bia Heineken...). Đây chính là sự nhận diện thương hiệu đa giác quan.

 

 

Nhận diện thương hiệu có thể là hình ảnh quả táo cắn dở dại diện cho triết lý luôn tìm kiếm vẻ đẹp hoàn hảo của Apple, hay hình ảnh hạnh phúc là thông điệp của Coca-Cola về sự lan toả cảm xúc.

 

 

I. MỘT HỆ THỐNG NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ SẼ MANG TỚI NHIỀU GIÁ TRỊ CHO DOANH NGHIỆP

 

 • Thông qua cơ chế của sự ghi nhớ, nhận diện thương hiệu sẽ là dấu hiệu đại diện và là phương tiện truyền thông nhanh chóng nhất tới con người.
 • Trở thành hình ảnh đại diện cho sự chuyên nghiệp của thương hiệu, giúp khách hàng phân biệt được thương hiệu của bạn và đối thủ cạnh tranh. Khi được ứng dụng rộng rãi sẽ giúp thương hiệu gia tặng độ nhận biết, tác động tới hành vi mua của khách hàng và cả sự gắn kết về sau.

 

 

 • Một bộ nhận diện thương hiệu thông minh sẽ có thể truyền tải được sự thấu hiểu và kết nối với khách hàng, giúp họ dễ dàng hiểu được đặc tính và giá trị mà thương hiệu mang tới.
 • Tuỳ thuộc vào mục đích của thương hiệu trong từng giai đoạn mà các yếu tố và sản phẩm thiết kế hay tông giọng khác nhau sẽ có sự ưu tiên.

 

 

 

II. LÀM THẾ NÀO ĐỂ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU ĐẠT ĐƯỢC HIỆU QUẢ VỀ TÍNH ĐẠI DIỆN?

 

 • Cần hiểu rõ thương hiệu hướng tới việc mình là ai, đại diện cho điều gì?
 • Tất cả những gì thương hiệu thể hiện ra đều phải tương đồng với sứ mệnh, giá trị cốt lõi và tính cách thương hiệu.
 • Ghi ra những nhu cầu và ứng dụng của hệ thống nhận diện thương hiệu mà bạn đang muốn xây dựng.

 

 

 • Đối với nhận diện thương hiệu, một trong những quy tắc quan trọng nhất để đạt được hiệu quả đó là tính lặp lại . Nhận diện cần được triển khai tổng thể tại tất cả các điểm chạm với khách hàng, từ sản phẩm, các văn bản thông tin, giao dịch tới cửa hàng, các hoạt động truyền thông, hình ảnh quảng cáo...
 • Hãy tạo ra những quy chuẩn để có thể ứng dụng đồng thời, thường xuyên, có sự rà soát quản lý việc thực thi, kiểm tra và điều chỉnh khi cần thiết.

 

 

Và để có một bộ nhận diện thương hiệu mạnh thể hiện được sự nhất quán xuyên suốt và truyền tải được cá tính, thông điệp thương hiệu, bạn cần một đơn vị thiết kế thương hiệu có năng lực, kinh nghiệm và khả năng sáng tạo để có thể tư vấn và triển khai.

Nếu bạn đang cần sở hữu hệ thống nhận diện thương hiệu chuyên nghiệp, sáng tạo hãy liên hệ với MondiaL nhé.

Hotline: 09777 44499

Bỏ túi những kiến thức cơ bản cùng chuỗi bài viết về các khái niệm của thương hiệu tại đây: 

>>>> Vì sao cần thiết kế nhận diện thương hiệu

>>>> Brand Guidelines - Từ khóa "nhất quán" cho thương hiệu

Bạn đang có nhu cầu thiết kế một hệ thống nhận diện cho thương hiệu của mình? Thử tham khảo chi tiết dịch vụ thiết kế của MondiaL nhé:

DỊCH VỤ THIẾT KẾ BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU
DỊCH VỤ THIẾT KẾ LOGO
DỊCH VỤ THIẾT KẾ BỘ SALESKIT

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

09777 44499

CÔNG TY TNHH MTV QUẢNG CÁO THIẾT KẾ THƯƠNG HIỆU GIẢI PHÁP TOÀN CẦU

- Hotline / Zalo / Viber: 09777.44499
- Điện thoại: 028.666.00179
- Địa chỉ: 67 Đường số 3, Cư xá Đô Thành, P.4, Q.3, TP.HCM

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

09777 44499

Khi xem đến đây, có lẽ bạn cũng đã có những quan tâm nhất định đối với MondiaL. Vì thế, nếu có bất kỳ thắc mắc về định vị thương hiệu, thiết kế thương hiệu, hãy liên hệ với ngay với chúng tôi bằng cách gọi đến Hotline, hoặc điền nhu cầu của bạn vào form bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi sớm nhất có thể cho bạn.

Bạn có hẹn cùng Công ty thiết kế MondiaL?

Ngày nay, việc xây dựng thương hiệu có ý nghĩa quan trọng hơn bao giờ hết. Muốn vượt lên trên đám đông nhạt nhoà, doanh nghiệp cần một chiến lược bài bản về thương hiệu, một người định hướng cho hành trình phát triển thương hiệu.

MondiaL ở đây để đồng hành cùng bạn xây dựngchiến lược định vị thương hiệu ngay từ ban đầu và triển khai các thiết kế nhận diện thương hiệu cần thiết và một thiết kế website chuyên nghiệp. Hãy cân nhắc về việc cho chúng tôi cơ hội hợp tác cùng bạn nhé!

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 67 Đường số 3, Cư Xá Đô Thành, P.4, Q.3, TP.HCM

Mã số thuế: 0312 261 328

Hotline / Zalo / Viber: 09.777.444.99

Điện thoại: 028.6660.0179

Email: lienhe@mondial.vn

Làm việc: T2 - T6 (Ngày lễ và cuối tuần nghỉ)

Thời gian: 8h30 - 17h30