CẦN MỘT BÁO GIÁ THIẾT KẾ THƯƠNG HIỆU GIÁ RẺ HAY MỘT GIẢI PHÁP HIỆU QUẢ ĐƯA THƯƠNG HIỆU PHÁT TRIỂN ĐI LÊN?

 

 

Có thể nói sức nóng, sức thu hút của những sản phẩm/dịch vụ “giá rẻ” chưa bao giờ ngừng tăng dù là bất cứ ngành nghề gì. Đối với ngành thương hiệu cũng thế, những từ khoá như “báo giá”, “giá rẻ”… được tìm kiếm hàng trăm đến hàng ngàn lượt mỗi tháng theo thống kê của Google. Chúng ta có thể thấy qua một số thông tin sau:

 • "Báo giá thiết kế bộ nhận diện thương hiệu" 140 lần/tháng với giá đấu thầu là 17.800 vnđ/click
 • "Báo giá thiết kế branding" dù có 20 lần/tháng nhưng với giá đấu thầu là 228.000 vnđ/tháng
 • "Thiết kế logo giá rẻ" với 1900 lần/tháng
 • "Phần mềm thiết kế logo miễn phí" với 880 lần/tháng
 • "Thiết kế logo free" với 480 lần/tháng

NHỮNG DỮ LIỆU TỪ GOOGLE CHO THẤY ĐIỀU GÌ?

 

Với góc nhìn của mình, MondiaL cho rằng người dùng đang đánh giá việc thực hiện xây dựng chiến lược thương hiệu, thiết kế nhận diện thương hiệu, thiết kế website như là một khoản chi phí hơn là đầu tư. "Một khoản chi phí" ở đây, theo như suy nghĩ của các doanh nghiệp có nghĩa là việc mang lại lợi ích từ đây không có nhiều hay lớn hơn một chút thì đây là số tiền doanh nghiệp mất đi và sẽ không sinh lợi

CÒN BẢN CHẤT XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC THƯƠNG HIỆU, THIẾT KẾ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU LÀ GÌ?

 

Đó là tạo ra một lợi thế riêng, giúp doanh nghiệp có nhiều cơ hội kinh doanh hơn và số tiền quảng cáo sẽ giảm đi theo thời gian… Và đương nhiên để mang lại hiệu quả thì cần sự đầu tư đúng đắn, đi sâu hơn để mong thương hiệu tạo ra nhiều lợi thế trong cạnh tranh…

VẬY VỚI CÁCH SUY NGHĨ ĐANG CÓ THÌ SẼ XẢY RA ĐIỀU GÌ?

 

Đó là một ngân sách thấp dành cho các hạng mục đầu tư xây dựng thương hiệu. Việc đầu tư công sức, thời gian cũng sẽ không có. Có thể kiểm chứng dễ dàng là các doanh chủ và các vị trí quan trọng dành ít thời gian, cung cấp thông tin hạn chế hoặc có thể cử một nhân viên cấp thấp giải quyết công việc này.

 

VẬY KẾT QUẢ LÀ GÌ?

 

Sau dự án thì hiệu quả mang lại cũng không nhiều hoặc có thể là không có. Điều đó càng củng cố cho các chủ doanh nghiệp về luận điểm đầu tư xây dựng thương hiệu là một khoản chi phí, không mang lại lợi ích cho doanh nghiệp.

 

Và cách suy nghĩ này cũng làm cho doanh nghiệp dần dần mất đi lợi thế cạnh tranh khi không còn những cuộc đua giảm giá, chạy quảng cáo nhiều... Lúc đó, các doanh nghiệp làm bài bản, có tầm nhìn đã giành hết thị phần.

 

Và cũng đã trễ khi nhận ra tầm quan trọng của thương hiệu.

 

 

 

Những chia sẻ ngắn gọn đây hy vọng mang lại những góc nhìn khác, để mỗi doanh nghiệp có những hướng đi thú vị hơn, mang lại nhiều lợi thế hơn trong cạnh tranh.

 

 

"Sự đầu tư đúng đắn sẽ mang lại lợi thế trong dài hạn."

|  MondiaL – Người định hướng hành trình thương hiệu

 

 

Thời đại hiện nay mỗi doanh nghiệp phải luôn #đi_nhanh và phải #đi_đúng vì sự cạnh tranh luôn gay gắt, thế giới thay đổi không ngừng.

CẦN MỘT BÁO GIÁ THIẾT KẾ THƯƠNG HIỆU GIÁ RẺ HAY MỘT GIẢI PHÁP HIỆU QUẢ ĐƯA THƯƠNG HIỆU PHÁT TRIỂN ĐI LÊN?

 

 

Có thể nói sức nóng, sức thu hút của những sản phẩm/dịch vụ “giá rẻ” chưa bao giờ ngừng tăng dù là bất cứ ngành nghề gì. Đối với ngành thương hiệu cũng thế, những từ khoá như “báo giá”, “giá rẻ”… được tìm kiếm hàng trăm đến hàng ngàn lượt mỗi tháng theo thống kê của Google. Chúng ta có thể thấy qua một số thông tin sau:
 • "Báo giá thiết kế bộ nhận diện thương hiệu" 140 lần/tháng với giá đấu thầu là 17.800 vnđ/click
 • "Báo giá thiết kế branding" dù có 20 lần/tháng nhưng với giá đấu thầu là 228.000 vnđ/tháng
 • "Thiết kế logo giá rẻ" với 1900 lần/tháng
 • "Phần mềm thiết kế logo miễn phí" với 880 lần/tháng
 • "Thiết kế logo free" với 480 lần/tháng

 

NHỮNG DỮ LIỆU TỪ GOOGLE CHO THẤY ĐIỀU GÌ?

 

 

Với góc nhìn của mình, MondiaL cho rằng người dùng đang đánh giá việc thực hiện xây dựng chiến lược thương hiệu, thiết kế nhận diện thương hiệu, thiết kế website như là một khoản chi phí hơn là đầu tư. "Một khoản chi phí" ở đây, theo như suy nghĩ của các doanh nghiệp có nghĩa là việc mang lại lợi ích từ đây không có nhiều hay lớn hơn một chút thì đây là số tiền doanh nghiệp mất đi và sẽ không sinh lợi.

 

 

CÒN BẢN CHẤT XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC THƯƠNG HIỆU, THIẾT KẾ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU LÀ GÌ?

 

 

Đó là tạo ra một lợi thế riêng, giúp doanh nghiệp có nhiều cơ hội kinh doanh hơn và số tiền quảng cáo sẽ giảm đi theo thời gian… Và đương nhiên để mang lại hiệu quả thì cần sự đầu tư đúng đắn, đi sâu hơn để mong thương hiệu tạo ra nhiều lợi thế trong cạnh tranh…

 

 

VẬY VỚI CÁCH SUY NGHĨ ĐANG CÓ THÌ SẼ XẢY RA ĐIỀU GÌ?

 

 

Đó là một ngân sách thấp dành cho các hạng mục đầu tư xây dựng thương hiệu. Việc đầu tư công sức, thời gian cũng sẽ không có. Có thể kiểm chứng dễ dàng là các doanh chủ và các vị trí quan trọng dành ít thời gian, cung cấp thông tin hạn chế hoặc có thể cử một nhân viên cấp thấp giải quyết công việc này.

 

 

VẬY KẾT QUẢ LÀ GÌ?

 

Sau dự án thì hiệu quả mang lại cũng không nhiều hoặc có thể là không có. Điều đó càng củng cố cho các chủ doanh nghiệp về luận điểm đầu tư xây dựng thương hiệu là một khoản chi phí, không mang lại lợi ích cho doanh nghiệp.

 

 

Và cách suy nghĩ này cũng làm cho doanh nghiệp dần dần mất đi lợi thế cạnh tranh khi không còn những cuộc đua giảm giá, chạy quảng cáo nhiều... Lúc đó, các doanh nghiệp làm bài bản, có tầm nhìn đã giành hết thị phần.

 

Và cũng đã trễ khi nhận ra tầm quan trọng của thương hiệu.

 

 

 

Những chia sẻ ngắn gọn đây hy vọng mang lại những góc nhìn khác, để mỗi doanh nghiệp có những hướng đi thú vị hơn, mang lại nhiều lợi thế hơn trong cạnh tranh.

 

"Sự đầu tư đúng đắn sẽ mang lại lợi thế trong dài hạn."

| MondiaL – Người định hướng hành trình thương hiệu

 

Thời đại hiện nay mỗi doanh nghiệp phải luôn #đi_nhanh và phải #đi_đúng vì sự cạnh tranh luôn gay gắt, thế giới thay đổi không ngừng.

CẦN MỘT BÁO GIÁ THIẾT KẾ THƯƠNG HIỆU GIÁ RẺ HAY MỘT GIẢI PHÁP HIỆU QUẢ ĐƯA THƯƠNG HIỆU PHÁT TRIỂN ĐI LÊN?

 

 

Có thể nói sức nóng, sức thu hút của những sản phẩm/dịch vụ “giá rẻ” chưa bao giờ ngừng tăng dù là bất cứ ngành nghề gì. Đối với ngành thương hiệu cũng thế, những từ khoá như “báo giá”, “giá rẻ”… được tìm kiếm hàng trăm đến hàng ngàn lượt mỗi tháng theo thống kê của Google. Chúng ta có thể thấy qua một số thông tin sau:

 • "Báo giá thiết kế bộ nhận diện thương hiệu" 140 lần/tháng với giá đấu thầu là 17.800 vnđ/click
 • "Báo giá thiết kế branding" dù có 20 lần/tháng nhưng với giá đấu thầu là 228.000 vnđ/tháng
 • "Thiết kế logo giá rẻ" với 1900 lần/tháng
 • "Phần mềm thiết kế logo miễn phí" với 880 lần/tháng
 • "Thiết kế logo free" với 480 lần/tháng

 

 

NHỮNG DỮ LIỆU TỪ GOOGLE CHO THẤY ĐIỀU GÌ?

 

 

Với góc nhìn của mình, MondiaL cho rằng người dùng đang đánh giá việc thực hiện xây dựng chiến lược thương hiệu, thiết kế nhận diện thương hiệu, thiết kế website như là một khoản chi phí hơn là đầu tư. "Một khoản chi phí" ở đây, theo như suy nghĩ của các doanh nghiệp có nghĩa là việc mang lại lợi ích từ đây không có nhiều hay lớn hơn một chút thì đây là số tiền doanh nghiệp mất đi và sẽ không sinh lợi.

 

 

CÒN BẢN CHẤT XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC THƯƠNG HIỆU, THIẾT KẾ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU LÀ GÌ?

 

 

Đó là tạo ra một lợi thế riêng, giúp doanh nghiệp có nhiều cơ hội kinh doanh hơn và số tiền quảng cáo sẽ giảm đi theo thời gian… Và đương nhiên để mang lại hiệu quả thì cần sự đầu tư đúng đắn, đi sâu hơn để mong thương hiệu tạo ra nhiều lợi thế trong cạnh tranh…

 

 

VẬY VỚI CÁCH SUY NGHĨ ĐANG CÓ THÌ SẼ XẢY RA ĐIỀU GÌ?

 

 

Đó là một ngân sách thấp dành cho các hạng mục đầu tư xây dựng thương hiệu. Việc đầu tư công sức, thời gian cũng sẽ không có. Có thể kiểm chứng dễ dàng là các doanh chủ và các vị trí quan trọng dành ít thời gian, cung cấp thông tin hạn chế hoặc có thể cử một nhân viên cấp thấp giải quyết công việc này.

 

 

VẬY KẾT QUẢ LÀ GÌ?

 

Sau dự án thì hiệu quả mang lại cũng không nhiều hoặc có thể là không có. Điều đó càng củng cố cho các chủ doanh nghiệp về luận điểm đầu tư xây dựng thương hiệu là một khoản chi phí, không mang lại lợi ích cho doanh nghiệp.

 

 

Và cách suy nghĩ này cũng làm cho doanh nghiệp dần dần mất đi lợi thế cạnh tranh khi không còn những cuộc đua giảm giá, chạy quảng cáo nhiều... Lúc đó, các doanh nghiệp làm bài bản, có tầm nhìn đã giành hết thị phần.

 

Và cũng đã trễ khi nhận ra tầm quan trọng của thương hiệu.

 

 

 

Những chia sẻ ngắn gọn đây hy vọng mang lại những góc nhìn khác, để mỗi doanh nghiệp có những hướng đi thú vị hơn, mang lại nhiều lợi thế hơn trong cạnh tranh.

 

 

"Sự đầu tư đúng đắn sẽ mang lại lợi thế trong dài hạn."

| MondiaL – Người định hướng hành trình thương hiệu

 

 

Thời đại hiện nay mỗi doanh nghiệp phải luôn #đi_nhanh và phải #đi_đúng vì sự cạnh tranh luôn gay gắt, thế giới thay đổi không ngừng.

Liên hệ tư vấn miễn phí

09 777 444 99

CÔNG TY TNHH MTV QUẢNG CÁO THIẾT KẾ THƯƠNG HIỆU GIẢI PHÁP TOÀN CẦU
Hotline / Zalo / Viber: 09 777 444 99
Điện thoại: 028 666 00179 - 028 668 07905
Địa chỉ: 763 Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP. HCM

Có thể bạn quan tâm

Bạn có thắc mắc?

09 777 444 99

Tư vấn miễn phí

Khi xem đến đây, có lẽ bạn cũng đã có những quan tâm nhất định đối với MondiaL. Vì thế, nếu có bất kỳ thắc mắc về định vị thương hiệu, thiết kế thương hiệu, hãy liên hệ với ngay với chúng tôi bằng cách gọi đến Hotline, hoặc điền nhu cầu của bạn vào form bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi sớm nhất có thể cho bạn.

  Theo dõi chúng tôi trên

Bạn có hẹn cùng MondiaL?

Ngày nay, việc xây dựng thương hiệu có ý nghĩa quan trọng hơn bao giờ hết. Muốn vượt lên trên đám đông nhạt nhoà, doanh nghiệp cần một chiến lược bài bản, một người định hướng cho hành trình phát triển thương hiệu.

MondiaL ở đây để giúp bạn định vị thương hiệu ngay từ ban đầu và triển khai các thiết kế nhận diện thương hiệu cần thiết. Hãy cân nhắc về việc cho chúng tôi cơ hội hợp tác cùng bạn nhé!

Thông tin công ty

MondiaL - Giải Pháp Toàn Cầu
Mã số thuế: 0312 261 328

Giờ làm việc

Trong tuần:  Thứ 2 đến Thứ 6
Cuối tuần & lễ:  nghỉ
Sáng:  8:00 - 12:00
Chiều:  13:00 - 17:00