Brand story - Câu chuyện chạm đến cảm xúc của khách hàng

BRAND STORY

CÂU CHUYỆN CHẠM ĐẾN CẢM XÚC CỦA KHÁCH HÀNG

Để khẳng định một người, một sự vật có tồn tại trong vũ trụ này chính là qua lịch sử hay những câu chuyện kể. Đối với thương hiệu cũng vậy câu chuyện thương hiệu sẽ giúp cho khách hàng biết doanh nghiệp bạn là ai, hoạt động trong lĩnh vực gì. Và đó là những câu truyện kể đặc biệt mang yếu tố chiến lược cao, nội dung phải sâu sắc và đặc biệt phải đáp ứng được nhu cầu của thị trường và nhu cầu của khách hàng.

 

 

BRAND STORY - CÂU CHUYỆN THƯƠNG HIỆU CỦA APPLE: APPLE, 1984

Steve Jobs có một câu nói nổi tiếng thế này: “Thà làm cướp biển còn hơn gia nhập hải quân” ​​và thái độ đó đã thể hiện rất nhiều trong những lần ra mắt sản phẩm quan trọng nhất của Apple. Quảng cáo mang tính biểu tượng này, do công ty TBWA\Chiat\Day tạo ra và được đạo diễn bởi Ridley Scott. Nó đã đưa Apple lên bản đồ Super Bowl.

Dựa trên cuốn tiểu thuyết “1984” rất nổi tiếng của George Orwell, chi phí thực hiện quảng cáo là 650.000 đô la và mô tả một vận động viên ném đĩa người Anh trong vai người phụ nữ đang ra sức ngăn cản một đám đàn ông vô tâm thích làm theo lời của một nhà độc tài trên màn ảnh. Thật đáng tiếc rằng câu chuyện này của Apple không được truyền bá rộng rãi, dù trên thực tế, thì nó được đánh giá là một trong những câu chuyện truyền cảm hứng thành công nhất trong lịch sử.

 

CÂU CHUYỆN THƯƠNG HIỆU CÓ VAI TRÒ NHƯ THẾ NÀO?

“Thương hiệu chính là những câu chuyện liên kết tất cả mọi người trong một tập đoàn với nhau và nối liền họ với khách hàng bên ngoài”.

Câu chuyện về thương hiệu chính là yếu tố quan trọng trong mối quan hệ với khách hàng và những người có liên quan, giúp nâng cao mức độ nhận biết, sự cân nhắc, thử nghiệm và quyết định mua. Đây cũng chính là động lực thúc đẩy sự lặp lại của chu kỳ tăng trưởng và sinh lợi này.

 

 

Điều làm cho những câu chuyện về thương hiệu quan trọng là bởi vì chúng chính là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh doanh. Một câu chuyện có bố cục càng chặt chẽ và hấp dẫn thì sẽ càng tiếp thêm sức mạnh cho quá trình tăng trưởng của doanh nghiệp.

 

VẬY LÀM THẾ NÀO ĐỂ VIẾT NÊN MỘT CÂU CHUYỆN THẬT Ý NGHĨA VÀ CUỐN HÚT VỀ THƯƠNG HIỆU?

Ý TƯỞNG MẠCH LẠC RÕ RÀNG

Trước hết, các doanh nghiệp phải nắm được những gì mình cần kể những nét chính về thương hiệu chẳng hạn như: Doanh nghiệp là ai, hoạt động trong lĩnh vực nào, tại sao lại chọn lĩnh vực này và doanh nghiệp khác biệt như thế nào so với những người khác trên thị trường.

BỐ CỤC CHẶT CHẼ

Sau đó, khi bắt đầu “kể chuyện”, các doanh nghiệp phải đảm bảo rằng câu chuyện mình kể phải có bố cục chặt chẽ và luôn có cùng một nội dung thống nhất với mọi đối tượng.

NỘI DUNG ĐẶC SẮC

Bước cuối cùng là thêm vào câu chuyện trên một chút gia vị cho thêm phần hấp dẫn. Đây là giai đoạn để cá tính thương hiệu được thể hiện, toả sáng và giúp biến suy nghĩ “Tôi cần sản phẩm này” thành “Tôi muốn có sản phẩm này”.

Tương tự như những bài học căn bản của cuộc sống, bài học từ câu chuyện thương hiệu cũng được áp dụng vào thực tế, đặc biệt là thực tế kinh doanh. Bài học đạo đức từ một truyện ngụ ngôn là những ý nghĩa cốt lõi mà truyện chuyển tải, bài học từ câu chuyện thương hiệu xác định và diễn đạt sự thật về một doanh nghiệp. Đó là nhân tố căn bản đằng sau mọi quyết định nền tảng kế tiếp, và là ý nghĩa sâu thẳm bên trong những thông điệp được chuyển tải.

Vậy các doanh nghiệp còn chờ gì nữa mà không bắt tay vào sáng tác một câu chuyện cho thương hiệu của mình?

 

BRAND STORY CÂU CHUYỆN CHẠM ĐẾN CẢM XÚC CỦA KHÁCH HÀNG

 

 

Để khẳng định một người, một sự vật có tồn tại trong vũ trụ này chính là qua lịch sử hay những câu chuyện kể. Đối với thương hiệu cũng vậy câu chuyện thương hiệu sẽ giúp cho khách hàng biết doanh nghiệp bạn là ai, hoạt động trong lĩnh vực gì. Và đó là những câu truyện kể đặc biệt mang yếu tố chiến lược cao, nội dung phải sâu sắc và đặc biệt phải đáp ứng được nhu cầu của thị trường và nhu cầu của khách hàng.

 

 

CÂU CHUYỆN THƯƠNG HIỆU CỦA APPLE: APPLE, 1984

Steve Jobs có một câu nói nổi tiếng thế này: “Thà làm cướp biển còn hơn gia nhập hải quân” ​​và thái độ đó đã thể hiện rất nhiều trong những lần ra mắt sản phẩm quan trọng nhất của Apple. Quảng cáo mang tính biểu tượng này, do công ty TBWA\Chiat\Day tạo ra và được đạo diễn bởi Ridley Scott. Nó đã đưa Apple lên bản đồ Super Bowl.
Dựa trên cuốn tiểu thuyết “1984” rất nổi tiếng của George Orwell, chi phí thực hiện quảng cáo là 650.000 đô la và mô tả một vận động viên ném đĩa người Anh trong vai người phụ nữ đang ra sức ngăn cản một đám đàn ông vô tâm thích làm theo lời của một nhà độc tài trên màn ảnh. Thật đáng tiếc rằng câu chuyện này của Apple không được truyền bá rộng rãi, dù trên thực tế, thì nó được đánh giá là một trong những câu chuyện truyền cảm hứng thành công nhất trong lịch sử. 

 

CÂU CHUYỆN THƯƠNG HIỆU CÓ VAI TRÒ NHƯ THẾ NÀO?

“Thương hiệu chính là những câu chuyện liên kết tất cả mọi người trong một tập đoàn với nhau và nối liền họ với khách hàng bên ngoài”

Câu chuyện về thương hiệu chính là yếu tố quan trọng trong mối quan hệ với khách hàng và những người có liên quan, giúp nâng cao mức độ nhận biết, sự cân nhắc, thử nghiệm và quyết định mua. Đây cũng chính là động lực thúc đẩy sự lặp lại của chu kỳ tăng trưởng và sinh lợi này.

 


Điều làm cho những câu chuyện về thương hiệu quan trọng là bởi vì chúng chính là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh doanh. Một câu chuyện có bố cục càng chặt chẽ và hấp dẫn thì sẽ càng tiếp thêm sức mạnh cho quá trình tăng trưởng của doanh nghiệp.

 


VẬY LÀM THẾ NÀO ĐỂ VIẾT NÊN MỘT CÂU CHUYỆN THẬT Ý NGHĨA VÀ CUỐN HÚT VỀ THƯƠNG HIỆU?

 

Ý TƯỞNG MẠCH LẠC RÕ RÀNG

Trước hết, các doanh nghiệp phải nắm được những gì mình cần kể những nét chính về thương hiệu chẳng hạn như: Doanh nghiệp là ai, hoạt động trong lĩnh vực nào, tại sao lại chọn lĩnh vực này và doanh nghiệp khác biệt như thế nào so với những người khác trên thị trường.

BỐ CỤC CHẶT CHẼ

Sau đó, khi bắt đầu “kể chuyện”, các doanh nghiệp phải đảm bảo rằng câu chuyện mình kể phải có bố cục chặt chẽ và luôn có cùng một nội dung thống nhất với mọi đối tượng.

NỘI DUNG ĐẶC SẮC

Bước cuối cùng là thêm vào câu chuyện trên một chút gia vị cho thêm phần hấp dẫn. Đây là giai đoạn để cá tính thương hiệu được thể hiện, toả sáng và giúp biến suy nghĩ “Tôi cần sản phẩm này” thành “Tôi muốn có sản phẩm này”.

Tương tự như những bài học căn bản của cuộc sống, bài học từ câu chuyện thương hiệu cũng được áp dụng vào thực tế, đặc biệt là thực tế kinh doanh. Bài học đạo đức từ một truyện ngụ ngôn là những ý nghĩa cốt lõi mà truyện chuyển tải, bài học từ câu chuyện thương hiệu xác định và diễn đạt sự thật về một doanh nghiệp. Đó là nhân tố căn bản đằng sau mọi quyết định nền tảng kế tiếp, và là ý nghĩa sâu thẳm bên trong những thông điệp được chuyển tải.

Vậy các doanh nghiệp còn chờ gì nữa mà không bắt tay vào sáng tác một câu chuyện cho thương hiệu của mình?

BRAND STORY CÂU CHUYỆN CHẠM ĐẾN CẢM XÚC CỦA KHÁCH HÀNG

 

Để khẳng định một người, một sự vật có tồn tại trong vũ trụ này chính là qua lịch sử hay những câu chuyện kể. Đối với thương hiệu cũng vậy câu chuyện thương hiệu sẽ giúp cho khách hàng biết doanh nghiệp bạn là ai, hoạt động trong lĩnh vực gì.

 

Và đó là những câu truyện kể đặc biệt mang yếu tố chiến lược cao, nội dung phải sâu sắc và đặc biệt phải đáp ứng được nhu cầu của thị trường và nhu cầu của khách hàng.

 

CÂU CHUYỆN THƯƠNG HIỆU CỦA APPLE APPLE, 1984

Steve Jobs có một câu nói nổi tiếng thế này: “Thà làm cướp biển còn hơn gia nhập hải quân” ​​và thái độ đó đã thể hiện rất nhiều trong những lần ra mắt sản phẩm quan trọng nhất của Apple. Quảng cáo mang tính biểu tượng này, do công ty TBWA\Chiat\Day tạo ra và được đạo diễn bởi Ridley Scott. Nó đã đưa Apple lên bản đồ Super Bowl.

 

 

Dựa trên cuốn tiểu thuyết “1984” rất nổi tiếng của George Orwell, chi phí thực hiện quảng cáo là 650.000 đô la và mô tả một vận động viên ném đĩa người Anh trong vai người phụ nữ đang ra sức ngăn cản một đám đàn ông vô tâm thích làm theo lời của một nhà độc tài trên màn ảnh. Thật đáng tiếc rằng câu chuyện này của Apple không được truyền bá rộng rãi, dù trên thực tế, thì nó được đánh giá là một trong những câu chuyện truyền cảm hứng thành công nhất trong lịch sử.

 

 

 

CÂU CHUYỆN THƯƠNG HIỆU CÓ VAI TRÒ NHƯ THẾ NÀO?

“Thương hiệu chính là những câu chuyện liên kết tất cả mọi người trong một tập đoàn với nhau và nối liền họ với khách hàng bên ngoài”

Câu chuyện về thương hiệu chính là yếu tố quan trọng trong mối quan hệ với khách hàng và những người có liên quan, giúp nâng cao mức độ nhận biết, sự cân nhắc, thử nghiệm và quyết định mua. Đây cũng chính là động lực thúc đẩy sự lặp lại của chu kỳ tăng trưởng và sinh lợi này.

 

 

Điều làm cho những câu chuyện về thương hiệu quan trọng là bởi vì chúng chính là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh doanh. Một câu chuyện có bố cục càng chặt chẽ và hấp dẫn thì sẽ càng tiếp thêm sức mạnh cho quá trình tăng trưởng của doanh nghiệp.

 

 

VẬY LÀM THẾ NÀO ĐỂ VIẾT NÊN MỘT CÂU CHUYỆN THẬT Ý NGHĨA VÀ CUỐN HÚT VỀ THƯƠNG HIỆU?

 

Ý TƯỞNG MẠCH LẠC RÕ RÀNG

Trước hết, các doanh nghiệp phải nắm được những gì mình cần kể những nét chính về thương hiệu chẳng hạn như: Doanh nghiệp là ai, hoạt động trong lĩnh vực nào, tại sao lại chọn lĩnh vực này và doanh nghiệp khác biệt như thế nào so với những người khác trên thị trường.

 

 

BỐ CỤC CHẶT CHẼ

Sau đó, khi bắt đầu “kể chuyện”, các doanh nghiệp phải đảm bảo rằng câu chuyện mình kể phải có bố cục chặt chẽ và luôn có cùng một nội dung thống nhất với mọi đối tượng.

 

 

NỘI DUNG ĐẶC SẮC

Bước cuối cùng là thêm vào câu chuyện trên một chút gia vị cho thêm phần hấp dẫn. Đây là giai đoạn để cá tính thương hiệu được thể hiện, toả sáng và giúp biến suy nghĩ “Tôi cần sản phẩm này” thành “Tôi muốn có sản phẩm này”.

 

 

Tương tự như những bài học căn bản của cuộc sống, bài học từ câu chuyện thương hiệu cũng được áp dụng vào thực tế, đặc biệt là thực tế kinh doanh. Bài học đạo đức từ một truyện ngụ ngôn là những ý nghĩa cốt lõi mà truyện chuyển tải, bài học từ câu chuyện thương hiệu xác định và diễn đạt sự thật về một doanh nghiệp. Đó là nhân tố căn bản đằng sau mọi quyết định nền tảng kế tiếp, và là ý nghĩa sâu thẳm bên trong những thông điệp được chuyển tải.

 

Vậy các doanh nghiệp còn chờ gì nữa mà không bắt tay vào sáng tác một câu chuyện cho thương hiệu của mình?

Xem thêm

>>>> 23 lý do khiến doanh nghiệp xây dựng thương hiệu chưa thành công

>>>> Thay đổi nhận diện thương hiệu nên hay không nên?

>>>> Xây dựng thương hiệu - một quy trình chuẩn

>>>> Đó là TAGLINE, hay là SLOGAN?

>>>> Định vị thương hiệu dẫn đầu cuộc chơI

Liên hệ tư vấn miễn phí

09777 44499

CÔNG TY TNHH MTV QUẢNG CÁO THIẾT KẾ THƯƠNG HIỆU GIẢI PHÁP TOÀN CẦU
Hotline / Zalo / Viber: 09 777 444 99
Điện thoại: 028 666 00179
Địa chỉ: 763 Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP. HCM
09 777 444 99

Tư vấn miễn phí

Khi xem đến đây, có lẽ bạn cũng đã có những quan tâm nhất định đối với MondiaL. Vì thế, nếu có bất kỳ thắc mắc về định vị thương hiệu, thiết kế thương hiệu, hãy liên hệ với ngay với chúng tôi bằng cách gọi đến Hotline, hoặc điền nhu cầu của bạn vào form bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi sớm nhất có thể cho bạn.

 Theo dõi chúng tôi trên

Bạn có hẹn cùng MondiaL?

Ngày nay, việc xây dựng thương hiệu có ý nghĩa quan trọng hơn bao giờ hết. Muốn vượt lên trên đám đông nhạt nhoà, doanh nghiệp cần một chiến lược bài bản về thương hiệu, một người định hướng cho hành trình phát triển thương hiệu.

MondiaL ở đây để đồng hành cùng bạn xây dựng chiến lược định vị thương hiệu ngay từ ban đầu và triển khai các thiết kế nhận diện thương hiệu cần thiết. Hãy cân nhắc về việc cho chúng tôi cơ hội hợp tác cùng bạn nhé!

 

Thông tin công ty

MondiaL - Giải Pháp Toàn Cầu

Địa chỉ: 67 Đường số 3, Cư Xá Đô Thành, P4, Q3, TP.HCM

Mã số thuế: 0312 261 328

Giờ làm việc

Trong tuần:  Thứ 2 đến Thứ 6

Cuối tuần & lễ:  nghỉ

Sáng:  8:00 - 12:00

Chiều:  13:00 - 17:00