Tài sản thương hiệu là gì? (brand equity là gì)

Tài sản thương hiệu là gì? (brand equity là gì)

Tài sản thương hiệu đề cập đến giá trị mà thương hiệu thêm vào sản phẩm hoặc dịch vụ. Đó là giá trị tài chính có thể đo lường được mà một thương hiệu nắm giữ và đó là giá trị bổ sung mà khách hàng sẽ trả cho một sản phẩm hoặc dịch vụ có thương hiệu đã biết so với một thương hiệu chung chung hoặc chưa biết. Giá trị này có thể đến từ nhiều nguồn, chẳng hạn như nhận thức và thái độ của người tiêu dùng về thương hiệu, danh tiếng của thương hiệu và lịch sử của thương hiệu. Tài sản thương hiệu cũng có thể bao gồm những thứ như sức mạnh nhãn hiệu của thương hiệu, giá trị bằng sáng chế của thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác, và khả năng tạo ra lời truyền miệng tích cực của thương hiệu. Tóm lại, tài sản thương hiệu là giá trị bổ sung mà thương hiệu cung cấp cho sản phẩm, bắt nguồn từ nhận thức và danh tiếng của thương hiệu, điều này cuối cùng dẫn đến doanh số cao hơn và lòng trung thành của khách hàng.

Các bước xây dựng tài sản thương hiệu thành công?

 • Phát triển chiến lược thương hiệu mạnh: 

Chiến lược thương hiệu mạnh xác định các giá trị, sứ mệnh và đối tượng mục tiêu của thương hiệu là nền tảng để xây dựng tài sản thương hiệu thành công.

 • Tạo bản sắc thương hiệu nhất quán: 

Tính nhất quán trong các yếu tố hình ảnh và lời nói của thương hiệu như logo, màu sắc, thông điệp và giọng điệu giúp tạo ra bản sắc thương hiệu mạnh, dễ nhận biết và đáng nhớ.

 • Thực hiện đúng lời hứa thương hiệu: 

Việc cung cấp liên tục các sản phẩm hoặc dịch vụ chất lượng cao đáp ứng hoặc vượt quá mong đợi của khách hàng là rất quan trọng trong việc xây dựng niềm tin và lòng trung thành đối với thương hiệu.

 • Truyền đạt thương hiệu một cách hiệu quả: 

Phát triển một kế hoạch truyền thông và tiếp thị toàn diện nhằm tiếp cận và cộng hưởng hiệu quả với đối tượng mục tiêu là điều cần thiết trong việc xây dựng nhận thức và giá trị thương hiệu.

 • Xây dựng kết nối cảm xúc: 

Kết nối với khách hàng ở mức độ cảm xúc có thể giúp xây dựng lòng trung thành với thương hiệu mạnh mẽ. Điều này có thể đạt được bằng cách tạo ra những câu chuyện và chiến dịch gây được tiếng vang với khách hàng và xây dựng tính cách thương hiệu.

 • Tạo trải nghiệm thương hiệu tích cực: 

Tạo trải nghiệm tích cực cho khách hàng thông qua dịch vụ khách hàng, đóng gói và tương tác tại cửa hàng hoặc trực tuyến có thể giúp xây dựng nhận thức tích cực về thương hiệu.

 • Lắng nghe và phản hồi phản hồi của khách hàng: 

Tích cực lắng nghe và phản hồi phản hồi của khách hàng có thể giúp xác định các lĩnh vực cần cải thiện và cũng có thể giúp xây dựng lòng tin và lòng trung thành.

 • Thúc đẩy cộng đồng thương hiệu: 

Xây dựng một cộng đồng xung quanh thương hiệu có thể giúp tạo ra cảm giác gắn bó và chia sẻ giá trị giữa các khách hàng. Điều này có thể đạt được thông qua mạng xã hội, sự kiện và nội dung tập trung vào thương hiệu.

 • Liên tục đổi mới và cải tiến: 

Liên tục đổi mới và cải thiện sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm của khách hàng có thể giúp duy trì sự phù hợp và hấp dẫn trên thị trường, điều này cuối cùng dẫn đến tăng giá trị thương hiệu.

 • Bảo vệ và quảng bá thương hiệu: 

Bảo vệ thương hiệu bằng cách đăng ký nhãn hiệu và bằng sáng chế, đồng thời quảng bá thương hiệu thông qua các hành động pháp lý chống vi phạm và làm giả có thể nâng cao giá trị của thương hiệu trên thị trường.

Đặc điểm và vai trò của tài sản thương hiệu là gì?

 • Nhận thức về thương hiệu: 

Nhận thức về thương hiệu là một trong những đặc điểm chính của tài sản thương hiệu. Một thương hiệu mạnh là thương hiệu dễ nhận biết và ghi nhớ hàng đầu đối với người tiêu dùng. Điều này có thể dẫn đến tăng doanh số bán hàng và lòng trung thành của khách hàng.

Lòng trung thành với thương hiệu là một đặc điểm quan trọng khác của tài sản thương hiệu. Những khách hàng trung thành với một thương hiệu có nhiều khả năng sẽ mua hàng của thương hiệu đó trong tương lai và giới thiệu thương hiệu đó cho những người khác.

 • Chất lượng cảm nhận: 

Chất lượng cảm nhận là nhận thức của khách hàng về chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ của một thương hiệu. Thương hiệu có tài sản thương hiệu cao thường gắn liền với các sản phẩm hoặc dịch vụ chất lượng cao.

 • Liên tưởng thương hiệu: 

Liên tưởng thương hiệu là những cảm xúc, ký ức và suy nghĩ mà khách hàng liên tưởng đến một thương hiệu. Thương hiệu có tài sản thương hiệu cao thường có liên tưởng thương hiệu tích cực.

 • Tính cách thương hiệu: 

Tính cách thương hiệu đề cập đến tập hợp các đặc điểm của con người gắn liền với một thương hiệu. Thương hiệu có tài sản thương hiệu cao thường có tính cách thương hiệu mạnh mẽ và khác biệt.

 • Giá trị thương hiệu: 

Tài sản thương hiệu có thể ảnh hưởng đến giá trị của một công ty. Một công ty có thương hiệu mạnh và giá trị thương hiệu cao thường được các nhà đầu tư và thị trường tài chính đánh giá cao hơn.

 • Khác biệt hóa: 

Những thương hiệu có tài sản thương hiệu cao thường được coi là độc đáo và khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh. Điều này có thể giúp họ nổi bật trên thị trường và đưa ra mức giá cao hơn cho các sản phẩm hoặc dịch vụ của họ.

 • Mở rộng thương hiệu: 

Mở rộng thương hiệu là một chiến lược mà một công ty sử dụng tên thương hiệu hiện có của mình để giới thiệu sản phẩm hoặc dịch vụ mới. Các công ty có tài sản thương hiệu cao có thể tận dụng thương hiệu của họ để giới thiệu sản phẩm hoặc dịch vụ mới dễ dàng hơn.

 • Hiệu suất thương hiệu: 

Tài sản thương hiệu cũng có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của một thương hiệu. Thương hiệu có tài sản thương hiệu cao thường có doanh thu, thị phần và lòng trung thành của khách hàng cao hơn.

 • Danh tiếng thương hiệu: 

Danh tiếng thương hiệu mạnh là đặc điểm chính của tài sản thương hiệu. Danh tiếng tốt có thể giúp thu hút khách hàng mới và giữ chân khách hàng hiện có.