Mô hình Keller là gì?

Mô hình Keller là gì?

Mô hình Keller, còn được gọi là mô hình Giá trị thương hiệu dựa trên khách hàng (CBBE), là một khuôn khổ do Kevin Lane Keller phát triển để giúp các doanh nghiệp hiểu cách khách hàng cảm nhận một thương hiệu. Đó là một mô hình vạch ra quá trình khách hàng hình thành nhận thức và thái độ đối với một thương hiệu như thế nào và những nhận thức và thái độ đó ảnh hưởng đến hành vi của họ như thế nào. Mô hình Keller dựa trên ý tưởng rằng một thương hiệu mạnh có tác động tích cực đến nhận thức, thái độ và hành vi của khách hàng.

Mô hình Keller có năm thành phần:

 • Sự nổi bật của thương hiệu: 

Điều này đề cập đến khả năng thương hiệu xuất hiện trong tâm trí khách hàng khi đưa ra quyết định mua hàng.

 • Hiệu suất thương hiệu: 

Điều này đề cập đến nhận thức của khách hàng về hiệu suất của thương hiệu trong việc thực hiện những lời hứa của nó.

 • Hình ảnh thương hiệu: 

Điều này đề cập đến nhận thức của khách hàng về tính cách và các liên tưởng của thương hiệu.

 • Đánh giá thương hiệu: 

Điều này đề cập đến đánh giá tổng thể của khách hàng về thương hiệu.

 • Cảm xúc thương hiệu: 

Điều này đề cập đến sự kết nối cảm xúc mà khách hàng có với thương hiệu.

Bằng cách hiểu năm thành phần này, doanh nghiệp có thể phát triển các chiến lược để cải thiện nhận thức, thái độ và hành vi của khách hàng đối với thương hiệu của họ, từ đó có thể dẫn đến tăng giá trị thương hiệu và doanh số bán hàng.

Làm thế nào để áp dụng Mô hình Keller vào xây dựng thương hiệu?

Mô hình Keller có thể được áp dụng để xây dựng thương hiệu theo nhiều cách:

 • Xác định mức độ nổi bật của thương hiệu: 

Để tăng mức độ nổi bật của thương hiệu, doanh nghiệp có thể tập trung vào việc nâng cao nhận thức và khả năng hiển thị của thương hiệu thông qua quảng cáo, tài trợ và các nỗ lực tiếp thị khác.

 • Cải thiện hiệu suất thương hiệu: 

Để cải thiện hiệu suất thương hiệu, doanh nghiệp có thể tập trung vào việc cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ chất lượng cao đáp ứng hoặc vượt quá mong đợi của khách hàng.

 • Phát triển hình ảnh thương hiệu: 

Để phát triển hình ảnh thương hiệu, doanh nghiệp có thể tập trung vào việc tạo ra hình ảnh và thông điệp thương hiệu nhất quán trên tất cả các tài liệu và kênh tiếp thị.

 • Tăng cường đánh giá thương hiệu: 

Để nâng cao đánh giá thương hiệu, doanh nghiệp có thể tập trung xây dựng danh tiếng mạnh mẽ cho thương hiệu thông qua trải nghiệm khách hàng tích cực và dịch vụ khách hàng tốt.

 • Nuôi dưỡng cảm xúc thương hiệu: 

Để nuôi dưỡng cảm xúc thương hiệu, doanh nghiệp có thể tập trung vào việc tạo kết nối cảm xúc với khách hàng thông qua cách kể chuyện và gắn thương hiệu với các giá trị mà khách hàng quan tâm.

 • Theo dõi và đo lường: 

Để theo dõi và đo lường tác động của những nỗ lực này, doanh nghiệp có thể sử dụng khảo sát, nhóm tập trung và các phương pháp nghiên cứu khác để thu thập phản hồi từ khách hàng.

 • Liên tục cải tiến: 

Liên tục cải thiện thương hiệu bằng cách sử dụng phản hồi để điều chỉnh và tinh chỉnh chiến lược xây dựng thương hiệu.

Bằng cách áp dụng Mô hình Keller để xây dựng thương hiệu, doanh nghiệp có thể hiểu rõ hơn về cách khách hàng cảm nhận thương hiệu của họ và phát triển các chiến lược để cải thiện những nhận thức đó và xây dựng thương hiệu mạnh hơn, có giá trị hơn.

Một số sai lầm khi Áp dụng Mô hình Keller vào xây dựng thương hiệu?

Dưới đây là một số sai lầm mà doanh nghiệp có thể mắc phải khi áp dụng Mô hình Keller vào xây dựng thương hiệu:

 • Thiếu tập trung: 

Không tập trung vào đối tượng mục tiêu cụ thể hoặc không có chiến lược xây dựng thương hiệu rõ ràng có thể dẫn đến sự thiếu nhất quán trong thông điệp thương hiệu, điều này có thể làm giảm sức hút và hiệu suất của thương hiệu.

 • Bỏ qua phản hồi của khách hàng: 

Không thu thập phản hồi của khách hàng hoặc không tính đến phản hồi đó khi phát triển các chiến lược xây dựng thương hiệu có thể dẫn đến việc thiếu hiểu biết về cách khách hàng cảm nhận thương hiệu, điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến đánh giá và cảm nhận về thương hiệu.

 • Không thích nghi với sự thay đổi: 

Không linh hoạt hay thích ứng với những thay đổi trong sở thích của khách hàng hoặc xu hướng thị trường có thể khiến thương hiệu trở nên lỗi thời và không còn phù hợp.

 • Thiếu tính nhất quán: 

Sự không nhất quán trong thông điệp, hình ảnh hoặc tiếng nói của thương hiệu trên các kênh tiếp thị khác nhau có thể gây nhầm lẫn và làm giảm sự nổi bật, hiệu suất, hình ảnh và đánh giá của thương hiệu.

 • Không đo lường: 

Không đo lường tác động của các chiến lược xây dựng thương hiệu và không thực hiện các điều chỉnh dựa trên dữ liệu có thể dẫn đến thiếu tiến bộ trong việc cải thiện mức độ nổi bật, hiệu suất, hình ảnh, đánh giá và cảm xúc của thương hiệu.

 • Chỉ tập trung vào một khía cạnh của mô hình: 

Chỉ tập trung vào một khía cạnh của Mô hình Keller, như tính nổi bật, trong khi bỏ qua các khía cạnh khác, như hiệu suất và hình ảnh, có thể dẫn đến chiến lược xây dựng thương hiệu mất cân bằng.

Bằng cách tránh những sai lầm này và áp dụng Mô hình Keller một cách toàn diện, các doanh nghiệp có thể xây dựng những thương hiệu mạnh hơn, có giá trị hơn, tạo được tiếng vang với khách hàng và mang lại thành công lâu dài.