Cùng MondiaL khám phá các mô hình kinh doanh thông dụng

Cùng MondiaL khám phá các mô hình kinh doanh thông dụng

mô hình kinh doanh

Có nhiều mô hình kinh doanh khác nhau mà các công ty có thể sử dụng để bán sản phẩm hoặc dịch vụ của họ. Một số mô hình kinh doanh phổ biến bao gồm:

Mô hình B2B (doanh nghiệp với doanh nghiệp): 

Một mô hình kinh doanh trong đó một công ty bán sản phẩm hoặc dịch vụ cho các doanh nghiệp khác.

Mô hình B2C (doanh nghiệp với người tiêu dùng): 

Mô hình kinh doanh trong đó công ty bán sản phẩm hoặc dịch vụ trực tiếp cho người tiêu dùng.

Mô hình D2C (trực tiếp đến người tiêu dùng): 

Một mô hình kinh doanh trong đó một công ty bán sản phẩm hoặc dịch vụ trực tiếp cho người tiêu dùng, thường thông qua trang web hoặc cửa hàng thực tế của riêng mình.

Mô hình Thương mại điện tử: 

Một mô hình kinh doanh trong đó một công ty bán sản phẩm hoặc dịch vụ trực tuyến, thường thông qua trang web của chính công ty hoặc thông qua các nền tảng của bên thứ ba như Amazon hoặc eBay.

Mô hình Dựa trên đăng ký: 

Một mô hình kinh doanh trong đó một công ty tính phí định kỳ để truy cập vào các sản phẩm hoặc dịch vụ của mình.

Mô hình Freemium: 

Một mô hình kinh doanh trong đó một công ty cung cấp miễn phí một sản phẩm hoặc dịch vụ cơ bản, nhưng tính phí cho các tính năng hoặc quyền truy cập bổ sung.

Mô hình Nhượng quyền thương mại: 

Một mô hình kinh doanh trong đó một công ty cấp phép thương hiệu và mô hình kinh doanh của mình cho các cá nhân hoặc tổ chức hoạt động dưới tên của công ty. Gọi là mô hình nhượng quyền thương hiệu.

Mô hình Tiếp thị đa cấp (MLM): 

Một mô hình kinh doanh trong đó một công ty bán sản phẩm hoặc dịch vụ của mình thông qua mạng lưới những người bán hàng độc lập được trả thù lao dựa trên doanh số bán hàng của chính họ và doanh số bán hàng của những người khác mà họ tuyển dụng.

Đây không phải là một danh sách đầy đủ và có nhiều mô hình kinh doanh khác mà các công ty có thể sử dụng.

Đánh giá bài viết
Theo dõi MondiaL trên
Trả lời