MondiaL chia sẻ các Mẫu Powerpoint nhiều slide

Mẫu Powerpoint nhiều slide

Mẫu thuyết trình Powerpoint

  • Tổng cộng 5.700 slide
  • 285 slide độc ​​đáo
  • 20 Mẫu sẵn sàng
  • Bộ 1.000 Biểu tượng
  • Sẵn sàng kéo và thả
  • Kinh doanh, Danh mục đầu tư, Tối thiểu, Đồ họa thông tin, Mô hình và bản đồ
  • Hoạt hình đầy đủ
  • 16:9 (Bản trình bày chất lượng Full HD)
  • Đơn giản & Dễ chỉnh sửa
Đánh giá bài viết
Theo dõi MondiaL trên
Trả lời