Mẫu Powerpoint marketing

Mẫu Powerpoint marketing 

Bản trình bày này có thiết kế chuyên nghiệp, cực kỳ hiện đại và độc đáo, trong đó mỗi trang trình bày được tạo ra với tình yêu và sự chú ý đến từng chi tiết.

Đặc điểm trình bày

  • 30 Bố cục đơn
  • Trình giữ chỗ hình ảnh
  • 1920X1080px
  • Nhiều biến thể bố cục và văn bản
  • Các trang hướng dẫn thương mại.
  • Được tạo bằng Slidemaster (chỉ cần kéo và thả hình ảnh của bạn)
  • Dễ dàng tùy chỉnh và hoàn toàn có thể chỉnh sửa
  • Full HD
  • Hỗ trợ miễn phí

Xin lưu ý rằng hình ảnh xem trước không được bao gồm trong tệp chính Phông chữ được sử dụng

Link download powerpoint ở cuối bài viết 

Link powerpoint download tại đây