INFOGRAPHIE 2 – Mẫu Google trang trình bày

INFOGRAPHIE 2 – Mẫu Google trang trình bày 

Các slide sáng tạo ở 16:9 (HD). 25 Slide Biểu tượng sẵn sàng sử dụng. Sạch sẽ, có thể mở rộng, đầy màu sắc và linh hoạt. Thích hợp cho kinh doanh, quảng cáo chiêu hàng, thương mại điện tử hoặc quảng bá sản phẩm.

Phạm vi 

  • 160 slide sáng tạo
  • 16:9 (HD)
  • 25 slide biểu tượng — sẵn sàng để sử dụng
  • Hàng ngàn biểu tượng đã sẵn sàng để sử dụng
  • Hàng trăm Hình Dạng Vector Biểu Tượng

Link download powerpoint ở cuối bài viết

Link download powerpoint tại đây