Infographic 2 – Mẫu powerpoint

Tóm tắt nội dung

Infographic 2 – Mẫu powerpoint

Các slide sáng tạo ở 16:9 (HD). Powerpoint đầy màu sắc và linh hoạt. Thích hợp cho kinh doanh, quảng cáo chiêu hàng, thương mại điện tử hoặc quảng bá sản phẩm.

Nội dung powerpoint

  • 160 slide sáng tạo
  • 16:9 (HD)
  • 25 slide biểu tượng — sẵn sàng để sử dụng
  • Hàng ngàn biểu tượng đã sẵn sàng để sử dụng
  • Hàng trăm Hình Dạng Vector Biểu Tượng
Đánh giá bài viết
Theo dõi MondiaL trên
Trả lời