Hellena – Powerpoint Marketing

Hellena –  Powerpoint Marketing

Hellena Presentation – Marketing Powerpoint Template có thiết kế chuyên nghiệp, cực kỳ hiện đại và độc đáo, trong đó mỗi slide được tạo ra với tình yêu và sự chú ý đến từng chi tiết.

Điểm nổi bật: 

  • Tổng số slide: 15 slide
  • Thích hợp cho PowerPoint
  • Tất cả đồ họa đều có thể thay đổi kích thước và có thể chỉnh sửa!
  • Phông chữ web miễn phí được sử dụng và đề xuất
  • Dựa trên slide chính
  • Tỷ lệ màn hình rộng 16:9 (1920×1080px)
  • Trình giữ chỗ hình ảnh
  • Chỉ cần kéo và thả!

Bao gồm tập tin: 

  • Trình bày tệp PowerPoint .PPT và .PPTX
  • Tập tin tài liệu

Lưu ý: Tất cả các hình ảnh demo chỉ nhằm mục đích xem trước và không thực sự được bao gồm trong các tệp

Link download powerpoint tại đây