Chaque – Mẫu Powerpoint

Chaque – Mẫu Powerpoint

 

Bạn đang tìm kiếm một bản trình bày hiệu quả, hiện đại và có thể tùy chỉnh?

Ý tưởng của bạn xứng đáng được lắng nghe. Sản phẩm này sẽ giúp bạn biến ý tưởng của mình thành bản trình bày hấp dẫn để truyền đạt rõ ràng thông điệp, đạt được mục tiêu và vượt quá mong đợi của bạn trong mọi lĩnh vực, từ lãnh đạo tư tưởng đến bán hàng cho đến giao tiếp hàng ngày của nhân viên.

Đặc trưng 

  • Hoàn toàn có thể chỉnh sửa trong Powerpoint (hình dạng, biểu tượng, bố cục, v.v.)
  • Bố cục màn hình 16:9 (FULL HD!)
  • Hoạt ảnh chuyển tiếp trang trình bày
  • Hơn 87 trang chiếu độc đáo mỗi Chủ đề (+trang chiếu chính)
  • Mô phỏng thiết bị
  • Trình giữ chỗ hình ảnh
  • Bộ biểu tượng có thể chỉnh sửa!

Lưu ý: Hình ảnh được sử dụng trong Mẫu này không được bao gồm.

Link download powerpoint ở cuối bài viết 

Link download powerpoint tại đây