Organisateur – Mẫu Google trang trình bày

Organisateur – Mẫu Google trang trình bày

Organisateur – Mẫu Google trang trình bày

Organisateur –  là một Mẫu Google Trang trình bày đa năng phù hợp với mọi loại hình kinh doanh, đặc biệt là cho lĩnh vực sáng tạo, tài chính, bản thuyết trình và nhiều lĩnh vực khác. Mẫu này rất dễ chỉnh sửa, bạn có thể thay đổi màu sắc, phông chữ, v.v.

Đặc trưng:

  • 32 slide linh hoạt, rõ ràng, đơn giản và sáng tạo
  • Màn hình rộng và tiêu chuẩn
  • 5 màu làm sẵn
     

Link download powerpoint ở cuối bài viết 

Link download poweroint tại đây 

Đánh giá bài viết
Theo dõi MondiaL trên
Trả lời