Lập kế hoạch chiến lược là gì và nó được thực hiện như thế nào?

Lập kế hoạch chiến lược là gì và nó được thực hiện như thế nào?

Lập kế hoạch chiến lược là quá trình xác định phương hướng của một tổ chức và đưa ra quyết định phân bổ nguồn lực của mình để theo đuổi phương hướng này. Mục tiêu của hoạch định chiến lược là đảm bảo rằng một tổ chức có thể đạt được các mục tiêu của mình và duy trì tính cạnh tranh trong ngành của mình. Lập kế hoạch chiến lược bao gồm các bước sau:

 • Xác định sứ mệnh và tầm nhìn – Điều này liên quan đến việc làm rõ mục đích và mục tiêu của tổ chức, đồng thời phát triển sự hiểu biết rõ ràng về thị trường và khách hàng mục tiêu của tổ chức.
 • Tiến hành phân tích SWOT – Điều này liên quan đến việc phân tích Điểm mạnh, Điểm yếu, Cơ hội và Nguy cơ của tổ chức, nhằm xác định các lĩnh vực chính cần cải thiện và rủi ro tiềm ẩn.
 • Đặt mục tiêu – Điều này liên quan đến việc thiết lập các mục tiêu cụ thể, có thể đo lường được và có thể đạt được phù hợp với sứ mệnh và tầm nhìn của tổ chức.
 • Phát triển các chiến lược – Điều này liên quan đến việc phát triển các chiến lược để đạt được các mục tiêu, có tính đến các nguồn lực và khả năng của tổ chức, cũng như môi trường bên ngoài của tổ chức.
 • Tạo một kế hoạch hành động – Điều này liên quan đến việc phát triển một kế hoạch hành động chi tiết phác thảo các bước cần thiết để thực hiện các chiến lược, bao gồm ai sẽ chịu trách nhiệm cho từng bước, những nguồn lực nào sẽ cần thiết và khi nào mỗi bước sẽ được hoàn thành.
 • Theo dõi và đánh giá tiến độ – Điều này liên quan đến việc thường xuyên theo dõi và đánh giá tiến độ hướng tới các mục tiêu và thực hiện các điều chỉnh cần thiết để đảm bảo rằng tổ chức vẫn đi đúng hướng.
 • Cập nhật kế hoạch – Điều này liên quan đến việc thường xuyên cập nhật kế hoạch chiến lược để đáp ứng với những thay đổi của môi trường bên trong và bên ngoài, đồng thời thực hiện mọi điều chỉnh cần thiết để đảm bảo rằng tổ chức tiếp tục đạt được các mục tiêu của mình.

Tóm lại, lập kế hoạch chiến lược là một quy trình quan trọng đối với các tổ chức, vì nó giúp đảm bảo rằng họ có thể đạt được các mục tiêu và duy trì tính cạnh tranh trong ngành của mình. Quá trình này bao gồm việc xác định sứ mệnh và tầm nhìn của tổ chức, tiến hành phân tích SWOT, thiết lập mục tiêu, phát triển chiến lược, lập kế hoạch hành động, giám sát và đánh giá tiến độ cũng như cập nhật kế hoạch khi cần thiết.

Tầm quan trọng của việc thiết lập mục tiêu trong quản lý là gì?

Thiết lập mục tiêu là một khía cạnh quan trọng của quản lý và là điều cần thiết cho sự thành công của các tổ chức. Tầm quan trọng của việc thiết lập mục tiêu trong quản lý bao gồm:

 • Đưa ra định hướng – Việc đặt ra các mục tiêu rõ ràng, cụ thể và có thể đo lường được sẽ đưa ra định hướng và trọng tâm cho tổ chức, cho phép các nhà quản lý và nhân viên làm việc hướng tới một mục đích chung.
 • Thúc đẩy động lực – Các mục tiêu giúp thúc đẩy nhân viên bằng cách cung cấp một mục tiêu rõ ràng để hướng tới và bằng cách mang lại cảm giác hoàn thành khi đạt được chúng.
 • Đo lường tiến độ – Các mục tiêu giúp đo lường tiến độ bằng cách cung cấp một tiêu chuẩn cho sự thành công và bằng cách cho phép các nhà quản lý theo dõi tiến trình hướng tới việc đạt được các mục tiêu của họ.
 • Phân bổ nguồn lực – Mục tiêu giúp phân bổ nguồn lực hiệu quả bằng cách hướng dẫn việc ra quyết định về phân bổ nguồn lực, giúp các nhà quản lý có thể sắp xếp thứ tự ưu tiên và phân bổ nguồn lực phù hợp với mục tiêu của tổ chức.
 • Xác định điểm mạnh và điểm yếu – Các mục tiêu giúp xác định điểm mạnh và điểm yếu của một tổ chức bằng cách nêu bật những lĩnh vực mà tổ chức đang hoạt động tốt và những lĩnh vực mà tổ chức cần cải thiện.
 • Thúc đẩy trách nhiệm giải trình – Các mục tiêu giúp thúc đẩy trách nhiệm giải trình bằng cách cung cấp một tiêu chuẩn rõ ràng về hiệu suất và bằng cách cho phép các nhà quản lý theo dõi tiến trình và quy trách nhiệm cho các cá nhân và nhóm về kết quả của họ.
 • Khuyến khích đổi mới – Các mục tiêu giúp khuyến khích đổi mới bằng cách thách thức nhân viên suy nghĩ sáng tạo và phát triển những cách làm việc mới và tốt hơn.

Tóm lại, thiết lập mục tiêu là một khía cạnh thiết yếu của quản lý và giúp các tổ chức đạt được thành công bằng cách đưa ra định hướng, thúc đẩy động lực và cho phép phân bổ nguồn lực và ra quyết định hiệu quả.

Vai trò của việc ra quyết định trong quản lý là gì?

Ra quyết định là một khía cạnh quan trọng của quản lý và là điều cần thiết cho sự thành công của các tổ chức. Vai trò của việc ra quyết định trong quản lý bao gồm:

 • Giải quyết vấn đề – Người quản lý phải đưa ra quyết định để giải quyết vấn đề và giải quyết những thách thức nảy sinh trong quá trình làm việc.
 • Đặt ưu tiên – Người quản lý phải đưa ra quyết định để đặt ưu tiên và phân bổ nguồn lực, đảm bảo rằng tổ chức của họ có khả năng đạt được mục tiêu.
 • Phân bổ nguồn lực – Người quản lý phải đưa ra quyết định về cách phân bổ nguồn lực, chẳng hạn như nhân sự, thiết bị và kinh phí, để đạt được mục tiêu của họ.
 • Thiết lập mục tiêu – Các nhà quản lý phải đưa ra quyết định về những mục tiêu cần thiết lập và cách đo lường tiến độ đạt được những mục tiêu này.
 • Thực hiện sự đánh đổi – Người quản lý phải đưa ra quyết định về sự đánh đổi, chẳng hạn như cân bằng nhu cầu giảm chi phí với nhu cầu duy trì mức chất lượng cao.
 • Quản lý rủi ro – Các nhà quản lý phải đưa ra quyết định về cách quản lý rủi ro và đảm bảo rằng tổ chức của họ được chuẩn bị sẵn sàng cho những thách thức tiềm ẩn.
 • Đánh giá các cơ hội – Các nhà quản lý phải đưa ra quyết định về việc theo đuổi cơ hội nào và bỏ lại cơ hội nào, giúp tổ chức của họ phát triển và thành công.
 • Thích ứng với thay đổi – Người quản lý phải đưa ra quyết định về cách thích ứng với thay đổi, chẳng hạn như thay đổi trên thị trường, tiến bộ công nghệ hoặc thay đổi nhu cầu của khách hàng.

Ra quyết định hiệu quả là rất quan trọng để quản lý thành công và các nhà quản lý phải phát triển các kỹ năng ra quyết định mạnh mẽ để lãnh đạo tổ chức của họ một cách hiệu quả.

TẠI SAO CHỌN MONDIAL?

Đồng hành cùng doanh nghiệp Việt câu chuyện xây dựng thương hiệu từ

2009

Chúng tôi tin sự am hiểu văn hóa, cách thức hoạt động của doanh nghiệp để xây dựng nên những giải pháp hiệu quả nhất, phù hợp nhất cho từng doanh nghiệp.

mondial.vn tập trung vào 2 GIÁ TRỊ TRỌNG TÂM là sự TẬN TÂM và triển khai HIỆU QUẢ cho các dự án.


Được kiểm chứng bởi nhiều dự án thành công tại Việt Nam với các khách hàng nổi tiếng như: Trúc Nghinh Phong, Tập đoàn Nghiêm Phạm holdings, Coteccons, Licogi 16, Đại học GTVT TP.HCM, Đại học Lâm Nghiệp cơ sở 2, Đại học Y Dược Cần Thơ, Dược phẩm VNpharma v.v…

NHÂN SỰ

Đội ngũ thiết kế triển khai xây dựng thương hiệu nhiều kinh nghiệm, được đào tạo tại các trường đại học danh tiếng trong nước và nước ngoài.

KINH NGHIỆM

mondial.vn là một trong số ít agency Việt triển khai đầy đủ các dịch vụ xây dựng nền tảng thương hiệu giúp doanh nghiệp triển khai hiệu quả, tiết kiệm chi phí.

ĐIỀU MONDIAL TẬP TRUNG MANG LẠI GIÁ TRỊ TRONG TỪNG DỊCH VỤ CỦA MÌNH LÀ GÌ?

1

DỊCH VỤ THIẾT KẾ LOGO – NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU


 • Truyền tải đúng những giá trị, thông điệp nổi bật của doanh nghiệp thông qua hình ảnh truyền tải thương hiệu.
 • Tạo điểm nhấn thương hiệu khác biệt giúp khách hàng nhớ nhiều hơn đến thương hiệu của doanh nghiệp.
 • Định hình sách hướng dẫn sử dụng bộ thiết kế thương hiệu giúp khách hàng triển khai nhận diện thương hiệu một cách dễ dàng nhất, đảm bảo tính nhất quán trong thiết kế.
2

DỊCH VỤ THIẾT KẾ TÀI LIỆU KINH DOANH (SALESKIT)


 • Giúp khách hàng có công cụ bán hàng hiệu quả hơn.
 • Đảm bảo tính nhất quán trong kinh doanh truyền tải thông điệp đến khách hàng thông qua đội ngũ kinh doanh.
 • Mở ra nhiều cơ hội kinh doanh hơn thông qua việc thuận tiện gửi thông tin dịch vụ sản phẩm đến khách hàng.
3

DỊCH VỤ THIẾT KẾ WEBSITE


 • Giúp khách hàng trình bày truyền tải nội dung, sản phẩm dịch vụ đến khách hàng mục tiêu một cách thuận tiện nhất.
 • Truyền tải đúng nhận diện thương hiệu của doanh nghiệp đến với khách hàng thông qua website.
 • Đạt chuẩn SEO theo khuyến cáo của Google để website mang lại nhiều cơ hội kinh doanh cho khách hàng trên công cụ tìm kiếm Google.
4

DỊCH VỤ THIẾT KẾ BAO BÌ SẢN PHẨM


 • Truyền tải đúng lợi thế cạnh tranh của sản phẩm lên bao bì.
 • Đề cao tính nhận diện và hiệu quả kinh tế trong sản xuất.