Jiker Agency

Jiker Agency

Link tổng hợp Jiker


https://jiker.agency/kien-thuc/22-quy-luat-xay-dung-thuong-hieu/https://jiker.agency/kien-thuc/slogan-20-cong-ty-cong-nghe/https://jiker.agency/kien-thuc/cung-mondial-kham-pha-xay-dung-thuong-hieu-la-gi-nhe/https://jiker.agency/tin-tuc/top-20-cong-ty-thiet-ke-logo-tai-tp-hcm-uy-tin-chuyen-nghiep/https://jiker.agency/kien-thuc/trien-khai-marketing-b2b-cho-doanh-nghiep/https://jiker.agency/tin-tuc/top-10-cong-ty-tu-van-chien-luoc-thuong-hieu-uy-tin-tai-tphcm/https://jiker.agency/tin-tuc/top-15-shop-hoa-tuoi-dep-nhat-o-tp-hcm-khong-the-bo-qua/https://jiker.agency/kien-thuc/tong-hop-cau-noi-thuong-hieu/https://jiker.agency/kien-thuc/slogan-doanh-nghiep-co-khi/https://jiker.agency/kien-thuc/quan-ly-san-pham-va-thuong-hieu/https://jiker.agency/kien-thuc/b2b-tinh-huong-xu-ly/https://jiker.agency/kien-thuc/lam-b2b-marketing-co-thuc-su-can-sang-tao/https://jiker.agency/kien-thuc/ap-dung-marketing-4p-doanh-nghiep-b2b/https://jiker.agency/kien-thuc/5-xu-huong-email-marketing-cho-doanh-nghiep-b2b/https://jiker.agency/tin-tuc/chien-luoc-tiep-thi-de-giu-chan-khach-hang-trong-mot-the-gioi-day-bien-dong/https://jiker.agency/tin-tuc/chia-se-list-web-xay-dung-social-entity/https://jiker.agency/kien-thuc/doanh-nghiep-b2b-la-gi/https://jiker.agency/kien-thuc/sales-la-gi/https://jiker.agency/kien-thuc/mind-map-so-do-tu-duy-la-gi/https://jiker.agency/tin-tuc/phan-biet-gen-x-y-z-va-alpha/https://jiker.agency/tin-tuc/nhung-dieu-thu-vi-ve-ngay-quoc-te-dan-ong/https://jiker.agency/kien-thuc/phan-biet-giua-chien-luoc-va-chien-thuat-trong-marketing-mix/https://jiker.agency/kien-thuc/personal-selling-la-gi/https://jiker.agency/kien-thuc/marketing-va-nhung-lam-tuong/https://jiker.agency/tin-tuc/digital-viet-nam-2024-bao-cao-toan-dien-ve-digital-2024/https://jiker.agency/kien-thuc/kpi-la-gi/https://jiker.agency/kien-thuc/goi-y-xay-dung-kpi-cho-doanh-nghiep/https://jiker.agency/kien-thuc/top-cong-ty-tu-van-marketing-hang-dau-the-gioi/https://jiker.agency/kien-thuc/goi-y-chien-luoc-marketing-online-cho-doanh-nghiep/https://jiker.agency/kien-thuc/content-marketing-la-gi/https://jiker.agency/kien-thuc/cach-chuyen-doi-khach-hang-hoa-tron-giua-logic-va-cam-xuc/https://jiker.agency/kien-thuc/chien-luoc-marketing-online-cho-doanh-nghiep-vua-va-nho/https://jiker.agency/kien-thuc/12-loai-content-marketing-can-tan-dung-de-thanh-cong-vao-nam-2024/https://jiker.agency/kien-thuc/10-xu-huong-marketing-b2b-nam-2024/https://jiker.agency/kien-thuc/5-thu-thuat-de-tao-ra-hoat-dong-marketing-cam-xuc/https://jiker.agency/kien-thuc/5-dieu-marketing-b2b-nen-lam-de-gianh-chien-thang/https://jiker.agency/kien-thuc/5-dieu-cac-nha-tiep-thi-b2b-co-the-hoc-hoi-tu-cac-dao-dien-phim/https://jiker.agency/kien-thuc/5-chien-luoc-marketing-thong-minh-de-nhan-ban-hoa-thuong-hieu-cong-nghe-cua-ban/https://jiker.agency/kien-thuc/3-xu-huong-tiep-thi-b2b-va-cach-khien-chung-hieu-qua-voi-doanh-nghiep/https://jiker.agency/kien-thuc/3-meo-de-tiep-thi-b2b-khong-lam-khan-gia-cua-ban-nham-chan/https://jiker.agency/tin-tuc/marketing-b2b-la-gi-mot-so-sai-lam-mac-phai-khi-thuc-hien/https://jiker.agency/tin-tuc/15-don-vi-tu-van-marketing-tot-nhat-2024/https://jiker.agency/kien-thuc/top-10-don-vi-digital-marketing-b2b-hang-dau/https://jiker.agency/kien-thuc/top-10-don-vi-marketing-b2b-hang-dau-2024/https://jiker.agency/tin-tuc/14-meo-de-viet-noi-dung-trang-web-tuyet-voi/https://jiker.agency/tin-tuc/mot-so-goi-y-de-dinh-gia-cho-nganh-dich-vu/https://jiker.agency/kien-thuc/xay-dung-ma-tran-content-marketing-2/https://jiker.agency/kien-thuc/xay-dung-kpis-cho-b2b-marketing/https://jiker.agency/kien-thuc/trade-marketing-la-gi/https://jiker.agency/tin-tuc/ma-tran-bcg-la-gi-4-buoc-ung-dung-va-vi-du-ve-ma-tran-bcg/https://jiker.agency/tin-tuc/mo-hinh-tiep-thi-sostac-va-he-thong-tang-truong-race/https://jiker.agency/tin-tuc/chien-luoc-noi-dung-b2b-giai-phap-khac-phuc-nhung-sai-lam/https://jiker.agency/tin-tuc/the-nao-la-mot-bai-viet-chuan-seo-ban-da-biet/https://jiker.agency/tin-tuc/seo-copywriting-10-meo-de-tang-hieu-suat-noi-dung-cua-ban/https://jiker.agency/tin-tuc/seo-b2b-su-that-co-phai-la-mot-chien-luoc-hoan-chinh-khong/https://jiker.agency/kien-thuc/cach-su-dung-mo-hinh-ma-tran-bcg/https://jiker.agency/tin-tuc/7p-trong-marketing-la-gi-xay-dung-chien-luoc-marketing/https://jiker.agency/kien-thuc/ban-chat-ve-marketing-dich-vu-la-gi/https://jiker.agency/tin-tuc/15-meo-tiep-thi-noi-dung-hieu-qua-de-tang-vot-ket-qua-cua-ban/https://jiker.agency/tin-tuc/7-chien-luoc-thong-minh-de-thu-hut-khach-hang-saas/https://jiker.agency/tin-tuc/4p-trong-marketing-la-gi-xay-dung-chien-luoc-marketing/https://jiker.agency/tin-tuc/b2b-digital-agency/https://jiker.agency/tin-tuc/5-cach-zendesk-lam-chu-hoat-dong-tiep-thi-b2b/https://jiker.agency/tin-tuc/su-khac-biet-cua-b2b-va-b2c-mot-so-hieu-lam-ve-chung/https://jiker.agency/tin-tuc/he-thong-sau-buoc-de-lap-ke-hoach-cho-ca-nam-cua-ban-voi-tu-cach-la-chu-doanh-nghiep-sang-tao/https://jiker.agency/tin-tuc/gioi-thieu-ve-quan-ly-noi-dung-doanh-nghiep-ecm/https://jiker.agency/tin-tuc/goi-y-thiet-lap-ngan-sach-marketing-cho-doanh-nghiep-vua-va-nho/https://jiker.agency/tin-tuc/affiliate-marketing/https://jiker.agency/tin-tuc/content-marketing-b2b-la-gi/https://jiker.agency/tin-tuc/cach-tao-mot-ke-hoach-marketing-cho-nam-2024-ban-co-the-tham-khao/https://jiker.agency/tin-tuc/quang-cao-co-the-hoat-dong-the-nao-cho-doanh-nghiep-cua-toi/https://jiker.agency/kien-thuc/cach-tao-ban-do-hanh-trinh-khach-hang-huu-ich-bang-race/https://jiker.agency/kien-thuc/mo-hinh-marketing-phan-khuc-nham-muc-tieu-dinh-vi-stp/https://jiker.agency/kien-thuc/digital-marketing-cho-nha-san-xuat-trong-cuoc-cach-mang-cong-nghiep-lan-thu-4/https://jiker.agency/kien-thuc/lap-ke-hoach-chien-dich-marketing-tren-khung-race/https://jiker.agency/kien-thuc/goi-y-cach-xac-dinh-muc-tieu-marketing-smart-cho-doanh-nghiep-vua-va-nho/https://jiker.agency/kien-thuc/dat-muc-tieu-phu-hop-cho-digital-marketing-bang-cach-su-dung-5s/https://jiker.agency/kien-thuc/10-ly-do-ban-can-mot-chien-luoc-digital-marketing/https://jiker.agency/kien-thuc/goi-y-cach-tao-chien-luoc-marketing-nganh-duoc-pham-hieu-qua/https://jiker.agency/kien-thuc/su-dung-quy-tac-702010-trong-digital-marketing/https://jiker.agency/kien-thuc/5-ky-thuat-marketing-noi-dung-thinh-hanh/https://jiker.agency/kien-thuc/dat-muc-tieu-trong-ke-hoach-trien-khai-digital-marketing/https://jiker.agency/kien-thuc/xu-huong-chien-luoc-marketing-nganh-cham-soc-suc-khoe/https://jiker.agency/kien-thuc/tam-quan-trong-cua-chien-luoc-marketing-doanh-nghiep-da-biet/https://jiker.agency/kien-thuc/xay-dung-ma-tran-content-marketing/https://jiker.agency/kien-thuc/cach-tra-cuu-ma-so-thue/https://jiker.agency/tin-tuc/thien-dia-hoi-la-gi-va-co-lien-he-ra-sao-voi-hoi-tam-hoang/https://jiker.agency/tin-tuc/phim-18-la-the-loai-phim-gi/https://jiker.agency/kien-thuc/digital-marketing-la-gi-ban-tom-tat-truc-quan-cua-chung-toi-ve-18-ky-thuat-chinh/https://jiker.agency/kien-thuc/six-sigma-la-gi-cam-nang-6-sigma-va-nhung-ung-dung-vao-doanh-nghiep/https://jiker.agency/kien-thuc/so-do-gantt-la-gi-nhung-uu-diem-khi-ap-dung-so-do-gantt/https://jiker.agency/kien-thuc/tai-sao-doanh-nghiep-can-chien-luoc-marketing/https://jiker.agency/kien-thuc/thap-nhu-cau-maslow-va-ung-dung-vao-hoat-dong-xay-dung-doi-ngu-nhan-su-doanh-nghiep/https://jiker.agency/kien-thuc/thuc-day-su-cong-nhan-va-chap-nhan-thuong-hieu-doanh-nghiep-phai-lam-gi/https://jiker.agency/kien-thuc/triet-ly-kaizen-va-ung-dung-vao-doanh-nghiep/https://jiker.agency/kien-thuc/uu-diem-cua-viec-dinh-vi-san-pham/https://jiker.agency/kien-thuc/vai-tro-cua-nghien-cuu-thi-truong-so-cap-trong-chien-luoc-marketing/https://jiker.agency/kien-thuc/vai-tro-cua-nghien-cuu-thi-truong-thu-cap-trong-chien-luoc-marketing/https://jiker.agency/kien-thuc/trang-dich-trong-google-analytics-la-gi/https://jiker.agency/kien-thuc/bai-hoc-dat-gi-tu-cac-ong-lon-nganh-hang-fb/https://jiker.agency/kien-thuc/chien-luoc-quan-ly-moi-quan-he-khach-hang-b2b-hieu-qua/https://jiker.agency/kien-thuc/cac-phuong-phap-hay-nhat-ve-seo-b2b/

6 cách sử dụng video để bán khái niệm sản phẩm mới

42 xu hướng tiếp thị kỹ thuật số bạn không thể bỏ qua trong năm 2021

Marketing trải nghiệm: làm thế nào để tạo ra trải nghiệm giác quan mà không cần tiếp xúc vật lý với khách hàng của bạn?

Marketing trải nghiệm: làm thế nào để tạo ra trải nghiệm giác quan mà không cần tiếp xúc vật lý với khách hàng của bạn?

Đây là cách tính toán những gì hoạt động khi bạn tiếp thị trên nhiều kênh

4 cách các công ty SaaS có thể sử dụng Tiếp thị truyền miệng để thúc đẩy tăng trưởng

10 chiến lược marketing để thúc đẩy sự phát triển kinh doanh của doanh nghiệp bạn?

10 chiến lược marketing để thúc đẩy sự phát triển kinh doanh của doanh nghiệp bạn?

10 chiến lược marketing để thúc đẩy sự phát triển kinh doanh của doanh nghiệp bạn?

10 chiến lược marketing để thúc đẩy sự phát triển kinh doanh của doanh nghiệp bạn?

https://jiker.agency/blog-marketing/lam-the-nao-de-su-dung-tiep-thi-de-ban-chay-hon-doi-thu-canh-tranh-cua-ban-moi-luc-news-131.html

MONDIAL CUNG CẤP DỊCH VỤ THIẾT KẾ LOGO THƯƠNG HIỆU “TẬN TÂM” TỪ NĂM

2009

VỚI TIÊU CHUẨN

1.
Logo được thiết kế độc quyền, cam kết đảm bảo tiêu chuẩn bảo hộ thương hiệu từ đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ bảo hộ
2.
Logo truyền tải đúng giá trị mong ước của doanh nghiệp qua biểu tượng thiết kế logo thương hiệu
3.
Logo được thiết kế với tính ứng dụng cao trong nhiều tính huống sử dụng

VẤN ĐỀ KHÁCH HÀNG HAY GẶP PHẢI KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ THIẾT KẾ LOGO???

 

Logo được điều chỉnh từ những mẫu logo có sẵn. Khả năng được bảo hộ logo thấp. Có thể sau 2 năm bị không được quyền sử dụng vì trùng với 1 thương hiệu khác

Logo bị khách hàng đánh giá thiếu sự nghiêm túc và chuyên nghiệp khi được thiết kế thiếu sự chỉnh chu

Gặp khó khăn khi ứng dụng logo trên các ấn phẩm quảng cáo

Mọi doanh nghiệp đều xứng đáng được có một logo đầy tự hào, tự tin tuyên bố đây là đại diện cho thương hiệu doanh nghiệp, với một thông điệp truyền tải.

CÁCH CHÚNG TÔI GIẢI QUYẾT NHỮNG VẤN ĐỀ ĐÓ CHO KHÁCH HÀNG (CASE STUDY)

Xác định lại nhu cầu và tính chất sử dung logo để xây dung giải pháp thiết kế logo đầy tính ứng dung thực tế nhất của doanh nghiệp

Đánh giá đối thủ, khách hang và điều kỳ vọng của doanh nghiệp để xây dung 1 logo nhiều thiện cảm

Phối hợp cùng đơn vị bảo hộ thương hiệu để đảm bảo logo được bảo hộ, tính pháp lý cao nhất cho thương hiệu

NHỮNG KHÁCH HÀNG ĐẦY TỰ HÀO CỦA CÔNG TY THIẾT KẾ LOGO MONDIAL

 
 
 
 
 
 
 
 

THAM KHẢO GÓI THIẾT KẾ LOGO

1. THIẾT KẾ LOGO
CHUẨN
15.000.000đ
10.000.000đ
 • 2 phương án thiết kế mỗi lần chuyển giao
 • Thời gian bàn giao phương án lần đầu: 10-15 ngày
 • Thời gian chỉnh sửa phương án thiết kế: 7-10 ngày
 • Số lần thiết kế: Không giới hạn
 • Bàn giao:
  • File thiết kế .ai | File hình .jpeg, .png
2. THIẾT KẾ LOGO
CHUẨN +++
22.000.000đ
15.000.000đ
 • 2 phương án thiết kế mỗi lần chuyển giao
 • Thời gian bàn giao phương án lần đầu: 10-15 ngày
 • Thời gian chỉnh sửa phương án thiết kế: 7-10 ngày
 • Số lần thiết kế: không giới hạn
 • Bàn giao:
  • Sách hướng dẫn sử dụng logo
  • File thiết kế .ai | File hình .jpeg, .png
3. THIẾT KẾ LOGO
THƯƠNG HIỆU
40.000.000đ
30.000.000đ
 • 2 phương án thiết kế mỗi lần chuyển giao
 • Thời gian bàn giao phương án lần đầu: 10-15 ngày
 • Thời gian chỉnh sửa phương án thiết kế: 7-10 ngày
 • Số lần thiết kế: không giới hạn
 • Sách nhận diện thương hiệu:
  • Thông số kỹ thuật logo
  • Hướng dẫn dấu hiệu nhận diện thương hiệu
  • Font chữ đi kèm trong thiết kế ứng dụng
 • Bàn giao:
  • Sách hướng dẫn sử dụng logo hệ thống nhận diện thương hiệu
  • File thiết kế .ai | File hình .jpeg, .png
100% không giới hạn thiết kế. Liên hệ ngay mondial.vn thiết kế logo thương hiệu, xây dựng niềm tin khách hàng.

MONDIAL CAM KẾT NHỮNG GÌ KHI THỰC HIỆN DỰ ÁN THIẾT KẾ?

 

mondial.vn tiên phong xây dựng sự “an tâm” cho khách hàng

 • 100% không giới hạn số lần thiết kế
 • 100% cam kết hoàn tiền nếu không đúng thỏa thuận.

Dự án thiết kế logo thương hiệu được thực hiện bởi Bộ phận triển khai nhiều kinh nghiệm và đam mê xây dựng câu chuyện thương hiệu.

Tính “Hiệu quả” khi thiết kế logo là một điều tiêu chí được đưa ra khi trao đổi triển khai với khách hàng của mondial.vn

HẠNG MỤC TRIỂN KHAI THIẾT KẾ LOGO THƯƠNG HIỆU

1
Nghiên cứu thương hiệu doanh nghiệp
2
Nghiên cứu thị trường
3
Đề xuất thông điệp truyền tải trong logo
4
Xây dựng phương án thiết kế logo
5
Xây dựng ứng dụng logo trong các thiết kế (sách hướng dẫn sử dụng logo)

QUY TRÌNH TRIỂN KHAI ĐỂ ĐẢM BẢO ĐẠT ĐƯỢC KỲ VỌNG

1.

KHẢO SÁT ĐỊNH HƯỚNG THIẾT KẾ LOGO THƯƠNG HIỆU

 • Bảng khảo sát do mondial.vn biên tập phù hợp với từng nhóm ngành nghề của doanh nghiệp.
 • 1 buổi trao đổi- phỏng vấn- đánh giá định hướng thông điệp thương hiệu
2.

NGHIÊN CỨU THƯƠNG HIỆU

 • Đánh giá logo của đối thủ cạnh tranh trong ngành
 • Đề xuất xây dựng định hướng thiết kế logo sáng tạo – đúng định hướng thương hiệu
3.

TRIỂN KHAI PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ LOGO THƯƠNG HIỆU

 • Team sáng tạo sẽ xây dựng  các phương án thiết kế
 • Team quản lý mondial.vn đánh giá, chọn lựa 2-3 Phương án tiêu biểu nhất trình bày khách hàng
 • Tiếp nhận phản hồi- phản biện đánh giá
4.

HOÀN THIỆN THIẾT KẾ LOGO

 • Logo và quy cách
 • Các ứng dụng logo
 • Sách hướng dẫn chi tiết đảm bảo cho một ứng dụng hiệu quả.

HẠNG MỤC ĐƯỢC NHẬN BAO GỒM NHỮNG GÌ?

1
File hình logo (định dạng .jpeg & .png)
2
File thiết kế logo (định dạng .ai)
3
Sách hướng dẫn sử dụng logo (nhiều đơn vị lượt bỏ nhiều hạng mục, chỉ còn kích thước và thông số màu logo)
4
1 buổi hướng dẫn sử dụng tính ứng dụng logo

THAM KHẢO GÓI THIẾT KẾ LOGO

1. THIẾT KẾ LOGO
CHUẨN
15.000.000đ
10.000.000đ
 • 2 phương án thiết kế mỗi lần chuyển giao
 • Thời gian bàn giao phương án lần đầu: 10-15 ngày
 • Thời gian chỉnh sửa phương án thiết kế: 7-10 ngày
 • Số lần thiết kế: Không giới hạn
 • Bàn giao:
  • File thiết kế .ai | File hình .jpeg, .png
2. THIẾT KẾ LOGO
CHUẨN +++
22.000.000đ
15.000.000đ
 • 2 phương án thiết kế mỗi lần chuyển giao
 • Thời gian bàn giao phương án lần đầu: 10-15 ngày
 • Thời gian chỉnh sửa phương án thiết kế: 7-10 ngày
 • Số lần thiết kế: không giới hạn
 • Bàn giao:
  • Sách hướng dẫn sử dụng logo
  • File thiết kế .ai | File hình .jpeg, .png
3. THIẾT KẾ LOGO
THƯƠNG HIỆU
40.000.000đ
30.000.000đ
 • 2 phương án thiết kế mỗi lần chuyển giao
 • Thời gian bàn giao phương án lần đầu: 10-15 ngày
 • Thời gian chỉnh sửa phương án thiết kế: 7-10 ngày
 • Số lần thiết kế: không giới hạn
 • Sách nhận diện thương hiệu:
  • Thông số kỹ thuật logo
  • Hướng dẫn dấu hiệu nhận diện thương hiệu
  • Font chữ đi kèm trong thiết kế ứng dụng
 • Bàn giao:
  • Sách hướng dẫn sử dụng logo hệ thống nhận diện thương hiệu
  • File thiết kế .ai | File hình .jpeg, .png
Đánh giá bài viết
Theo dõi MondiaL trên
Trả lời