Stange – Phông chữ tương lai hiện đại

STANGE – Phông chữ tương lai hiện đại

Giới thiệu, STANGE, một phông chữ biểu tượng tương lai với Chữ ghép!

STANGE là một phông chữ sans với chữ thường độc đáo sẽ làm cho thiết kế của bạn trông tương lai và hiện đại. Bạn có thể sử dụng phông chữ này cho bất kỳ mục đích nào, đặc biệt là để tạo logo.

Bạn có thể trộn và kết hợp chữ hoa và chữ thường để làm cho logo của bạn dễ đọc hơn. Phông chữ này cũng có các lựa chọn thay thế đặc biệt sẽ làm cho thiết kế của bạn nổi bật hơn!

Bao gồm những gì:

STANGE Thường – Nửa đậm – Đậm (OTF/TTF)

Tấn glyphs

Hoạt động trên PC & Mac

Cài đặt đơn giản Có thể truy cập trong Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, thậm chí hoạt động trên Microsoft Word. Các ký tự được mã hóa PUA – Có thể truy cập đầy đủ mà không cần phần mềm thiết kế bổ sung. Phông chữ bao gồm hỗ trợ đa ngôn ngữ cho; ä ö ü Ä Ö Ü ß ¿ ¡

Link tải font chữ ở cuối bài!

 

 

 

 

 

 

 

 

link download font tại đây!