Oxstars – Màn Hình Tương Lai

Oxstars
Phông chữ hiển thị tương lai 
 Phông chữ chơi game Esport

Phông chữ Oxstars có thể được sử dụng cho các mục đích khác nhau: chữ và logo, nhãn, áo phông, bao bì sản phẩm, thư mời, quảng cáo, ngành công nghiệp trò chơi, phim và bất kỳ dự án thiết kế kiểu chữ cổ điển / cổ điển nào. Oxstars (.ttf + .otf và webfont ) đi kèm với các Ký tự Tiêu chuẩn viết hoa và viết thường, Dấu chấm câu, Chữ số. Và các biến thể Glyphs khác của các tính năng OpenType như Stylistic Alternate, Stylistic Set và Ligatures. Bao gồm một loạt các ký tự đa ngôn ngữ.

 

 

 

 

 

​​​​​