Font Northden – Tải font chữ phong cách nam tính miễn phí

Font Northden – Tải font chữ phong cách nam tính miễn phí

Font Northden là font chữ Industrial typeface với phong cách nam tính phù hợp với nhu cầu thiết kế của các bạn cần nét cổ điển, vintage nhưng vẫn hiện đại. Phông chữ này là hoàn hảo, cho bất kỳ logo, nhãn sản phẩm, áp phích hoặc thiết kế nào. Phông chữ này có 2 kiểu, sạch và thô.

Những gì bạn nhận được:

  • Northden Clean OTF, TTF, WOFF, WOFF2
  • Northden Rough OTF, TTF, WOFF, WOFF2

Đặc trưng font:

  • Tất cả chữ hoa
  • Dấu câu & Số
  • Hơn 15 chữ ghép
  • Hỗ trợ trong hệ điều hành Mac và Windows
  • Hỗ trợ đa ngôn ngữ ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝ
Đánh giá bài viết
Theo dõi MondiaL trên
Trả lời