Font Enoch – Tải font chữ miễn phí

Tóm tắt nội dung

Font Enoch – Tải font chữ miễn phí

Font Enoch là phông chữ hoàn hảo. Kiểu cắt bỏ dành cho chữ hoa nhấn mạnh thế giới kỹ thuật số mà chúng ta đang sống, trong khi chữ thường thể hiện kiểu cơ bản thông thường với khả năng đọc cao nhất.

Hình dạng hơi rộng của mỗi chữ cái mang lại sự tự tin và dứt khoát hơn trong từng từ được viết.

Phù hợp hoàn hảo cho tạp chí, áp phích, tiêu đề phim, áp phích âm nhạc, bìa youtube, hình thu nhỏ youtube, bìa trang truyền thông xã hội, v.v.

Chúc bạn thiết kế vui vẻ.

Font bao gồm gì?

*Dòng ENOCH (OTF/TTF/WOFF) *Tiếng Latin cơ bản AZ và az, Số, Dấu câu *Hoạt động trên PC & Mac *Có thể truy cập trong Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign và thậm chí hoạt động trên Microsoft Word. *Hoàn toàn có thể truy cập mà không cần phần mềm thiết kế bổ sung.

Đánh giá bài viết
Theo dõi MondiaL trên
Trả lời