Font Deluxe – Font chữ hiện đại tải miễn phí

Font Deluxe – Font chữ hiện đại tải miễn phí

Font Deluxe là một Font sans với chữ thường độc đáo sẽ làm cho thiết kế của bạn trông tương lai và hiện đại. Bạn có thể sử dụng phông chữ này cho bất kỳ mục đích nào, đặc biệt là để tạo logo.

Các tập tin font:

  • OTF cao cấp
  • TTF cao cấp

Đặc trưng:

  • Chữ in hoa chữ thường
  • Chữ số
  • Dấu câu & ký hiệu
  • Hỗ trợ đa ngôn ngữ
  • Hỗ trợ trong hệ điều hành Mac và Windows
  • Hỗ trợ trong ứng dụng thiết kế photoshop, illustrator, v.v…
5/5 - (1 bình chọn)
Theo dõi MondiaL trên
Trả lời