Deluxe – Phông chữ hiện đại

Deluxe – Phông chữ hiện đại

Deluxe là một phông chữ sans với chữ thường độc đáo sẽ làm cho thiết kế của bạn trông tương lai và hiện đại. Bạn có thể sử dụng phông chữ này cho bất kỳ mục đích nào, đặc biệt là để tạo logo.

Các tập tin:

OTF cao cấp

TTF cao cấp

Đặc trưng:

Chữ in hoa chữ thường

Số

Dấu câu & Ký hiệu

Hỗ trợ đa ngôn ngữ

Hỗ trợ trong hệ điều hành Mac và Windows

Hỗ trợ trong ứng dụng thiết kế (photoshop, illustrator, v.v.).

Link download ở cuối bài viết!