Astromax – Một kiểu chữ tương lai

Astromax – Một kiểu chữ tương lai

Astromax làm cho thiết kế kiểu chữ của bạn trở nên tương lai hơn. Làm nổi bật thiết kế của bạn, cho dù bạn đang tìm kiếm phông chữ để thiết kế dự án trò chơi, tờ rơi âm nhạc, áp phích phim hay đồ họa khác, bạn sẽ tìm thấy nhiều lựa chọn trong danh sách này. Phông chữ này được mã hóa PUA, có nghĩa là bạn có thể truy cập tất cả các nét chữ và chữ ghép tuyệt vời một cách dễ dàng!

Các tập tin:

OTF

TTF

WOFF

Đặc trưng:

Chữ in hoa chữ thường

Luân phiên

chữ ghép

Số

Chấm câu

Hỗ trợ đa ngôn ngữ

Có sẵn :

Thường xuyên

chữ nghiêng

phác thảo nghiêng

Đề cương

Cách cài đặt phông chữ:

Giải nén tập tin zip

Nhấp đúp vào TỆP .OTF/TTF

Nhấp vào Cài đặt

Duyệt các phông chữ trên chương trình của bạn

Cách truy cập ký tự thay thế/chữ ghép:

Trong Adobe Photoshop, đi tới Cửa sổ – glyphs

Trong Adobe Illustrator, đi tới Nhập – glyphs

Link download ở cuối bài viết!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

link download font miễn phí tại đây