Font Astromax – Tải font chữ tương lai miễn phí

Font Astromax – Tải font chữ tương lai miễn phí

Font Astromax làm cho thiết kế kiểu chữ của bạn trở nên tương lai hơn. Làm nổi bật thiết kế của bạn, cho dù bạn đang tìm kiếm phông chữ để thiết kế dự án trò chơi, tờ rơi âm nhạc, áp phích phim hay đồ họa khác, bạn sẽ tìm thấy nhiều lựa chọn trong danh sách này. Font chữ này được mã hóa PUA, có nghĩa là bạn có thể truy cập tất cả các nét chữ và chữ ghép tuyệt vời một cách dễ dàng!

Các tập tin của Font:

 • OTF
 • TTF
 • WOFF

Đặc trưng Font:

 • Chữ in hoa chữ thường
 • Luân phiên
 • chữ ghép
 • Số
 • Chấm câu
 • Hỗ trợ đa ngôn ngữ

Có sẵn:

 • Thường xuyên
 • chữ nghiêng
 • phác thảo nghiêng
 • Đề cương

Cách cài đặt phông chữ:

 • Giải nén tập tin zip
 • Nhấp đúp vào TỆP .OTF/.TTF
 • Nhấp vào Cài đặt
 • Duyệt các phông chữ trên chương trình của bạn
 • Cách truy cập ký tự thay thế/chữ ghép:
 • Trong Adobe Photoshop, đi tới Cửa sổ – glyphs
 • Trong Adobe Illustrator, đi tới Nhập – glyphs
Đánh giá bài viết
Theo dõi MondiaL trên
Trả lời