Tư vấn định vị thương hiệu Techgreen Farm

Tư vấn định vị thương hiệu Techgreen Farm

Nội dung thực hiện

Techgreen Farm được thành lập với mục tiêu cung cấp nguồn nông sản sạch, an toàn cho người dân Việt Nam và thế giới, dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chí về sản xuất an toàn và vệ sinh an toàn thực phẩm theo tiểu chuẩn quốc tế GlobalGAP.

  • Lĩnh vực: Nông trại, Cung cấp thực phẩm sạch
  • Địa điểm: Hồ Chí Minh – Đà Lạt

Đánh giá bài viết