Tư vấn định vị & thiết kế thương hiệu Trường ĐH GTVT TP.HCM

Tư vấn định vị & thiết kế thương hiệu Trường Đại học Giao Thông Vận Tải TP.HCM

Tư vấn định vị & thiết kế thương hiệu Trường Đại học Giao Thông Vận Tải TP.HCM.

Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh trực thuộc Bộ Giao thông vận tải là Trường đa ngành thuộc lĩnh vực giao thông vận tải lớn nhất phía Nam Việt Nam. Trường có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực cho lĩnh vực giao thông vận tải như hàng hải, đường bộ, đường sông, đường sắt.

 • Khách hàng: TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HCM
 • Lĩnh vực: Giáo dục
 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh

Nội dung thực hiện

 1. Định vị thương hiệu
 2. Chuẩn hóa logo 
 3. Thiết kế dấu hiệu nhận diện
 4. Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu
 5. Đơn vị thực hiện: MondiaL
 6. Creative Director: Duy Phương
 7. Designer: Hồng Ni
 8. Account Executive: Hồng Cơ
 9. Năm thực hiện: 2017
Đánh giá bài viết