Thiết kế Profile CTCP Kỹ Nghệ Xây Lắp Thế Kỉ (Coniccorp)

Thiết kế profile Công ty cổ phần Kỹ Nghệ Xây Lắp Thế Kỉ (Coniccorp)

Conic – Tổng thầu hệ thống cơ điện nhà xưởng (MEPF) và lắp đặt dây chuyền công nghệ.

Hệ thống Cơ, Điện, Phòng cháy chữa cháy và Cấp thoát nước (MEPF) là các dịch vụ mà Conic có thể đảm nhận. Tại Conic luôn hướng đến một mục tiêu chung là tích hợp các quy trình công nghệ và hệ thống của nhà máy.

Mặc dù các dịch vụ MEPF đều yêu cầu mức độ chuyên sâu và kỹ năng chuyên môn cao, Conic luôn cố gắng tích hợp chúng lại như những mắt xích liên kết chặt chẽ với nhau trong bức tranh thiết kế tổng thể.

  • Nội dung thực hiện: Thiết kế profile
  • Designer: Trang Phạm
  • Account: Ánh Trần
  • Khách hàng: Thiết kế Profile công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Xây Lắp Thế Kỉ (Coniccorp)
  • Lĩnh vực: Lắp đặt dây chuyền sản xuất công nghiệp (lắp đặt các công trình điện, hệ thống đường ống công nghệ). Chế tạo các thiết bị phi tiêu chuẩn và kết cấu thép. Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.
  • Địa điểm: TP.HCM
  • Website: http://coniccorp.com.vn/
Đánh giá bài viết
Xem thêm dự án