Thiết kế nhận diện thương hiệu Nhà hàng Sen Đông Dương

THIẾT KẾ LOGO VÀ BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU NHÀ HÀNG SEN ĐÔNG DƯƠNG

  • Khách hàng: Nhà hàng Sen Đông Dương
  • Địa điểm: Hồ Chí Minh
  • Director: Duy Phương
  • Designer: Ngọc Diễm

Dịch vụ cung cấp:

  • Thiết kế logo
  • Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu

Hãy bắt đầu dự án của bạn ngay bây giờ!

mondial.vn luôn trong tư thế sẵn sàng đồng hành cùng bạn trên hành trình xây dựng thương hiệu.