Thiết kế logo và nhận diện thương hiệu IEC

Thiết kế logo & nhận diện thương hiệu Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế (IEC)

Thiết kế logo & nhận diện thương hiệu Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế (IEC).

Viện Đào tạo & Hợp tác Quốc tế (IEC) trực thuộc Trường Đại học Giao thông Vận tải TP. HCM, hoạt động trong lĩnh vực hợp tác quốc tế, liên kết đào tạo, hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, phát triển và ứng dụng các công nghệ tiên tiến trên thế giới phục vụ giáo dục và đào tạo, phát triển đội ngũ trí thức có tầm nhìn và phong cách làm việc hiện đại, đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội trong thời kỳ hội nhập và toàn cầu hóa.

  • Khách hàng: Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế (IEC)
  • Lĩnh vực: Giáo dục & đào tạo
  • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh

Nội dung thực hiện:

  1. Định vị thương hiệu
  2. Thiết kế logo & dấu hiệu nhận diện
  3. Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu
  4. Creative Director: Duy Phương, Ngọc Diễm
  5. Designer: Ngọc Diễm, Phương Linh
  6. Account Executive: Hồng Cơ

Hãy bắt đầu dự án của bạn ngay bây giờ!

MondiaL luôn trong tư thế sẵn sàng đồng hành cùng bạn trên hành trình xây dựng thương hiệu.

Đánh giá bài viết